“Endüstriyel Simbiyoz Konferansı ve Proje Pazarı” 1 Şubat’ta Bursa’da

“Endüstriyel Simbiyoz Konferansı ve Proje Pazarı” 1 Şubat’ta Bursa’da

 

Verimlilik ve Rekabet Gücü için Endüstriyel Simbiyoz

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) yürütülen Endüstriyel Simbiyoz Programı bağımsız işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak (atık, lojistik vb.) kullanımı çerçevesinde bir araya getirmeyi, endüstriyel kaynaklı çevresel problemlerin önüne geçerek ekonomik getiri de sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda hazırlanan “Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesinde Düşük Karbon Ekonomisine ve Kaynak Verimliliğine Geçiş için Endüstriyel Simbiyoz Kapasite Artırımı Projesi” Newton-Katip Çelebi Fonu kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.

 

1 Şubat 2017 tarihinde mevcut olan “endüstriyel simbiyoz” ağının genişletilmesi, özellikle etkinliğe katılan araştırmacıların bölgesel ve ulusal bazda yürütülecek olan endüstriyel simbiyoz çalışmaları için de önemli bir kaynak olarak bu ağda yer alabilmesi amacıyla; "Endüstriyel Simbiyoz Konferansı ve Proje Pazarı" düzenlenecektir.

 

Tam gün sürecek konferans sırasında İngiltere ve Türkiye’deki endüstriyel simbiyoz uygulamaları, proje örnekleri ile konunun politika ve mevzuat açısından değerlendirilmesi üzerine aşağıda belirtilen başlıklarda oturumlar düzenlenecektir.

 

  • Birleşik Krallık Endüstriyel Simbiyoz Uygulamaları
  • Türkiye’de Endüstriyel Simbiyoz Uygulamaları
  • Endüstriyel Simbiyoz Proje Örnekleri

 

Konferans programı için tıklayınız...

 

Proje Pazarı

Konferansa paralel olarak eş zamanlı bir Proje Pazarı etkinliği planlanmıştır.  Etkinlikte endüstriyel simbiyoz ile ilgili alanlarda “sürdürülebilir üretim” yaklaşımını destekleyen, Ar-Ge çalışmaları yapan, yeni ürün/süreç geliştiren, sanayiye aktarmak isteyen araştırmacılar (ve girişimciler) ile sanayicinin ve talep tarafındaki diğer paydaşların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.  Etkinlikte ayrıca bu alanlardaki çalışmalara finansman sağlayan kurum ve kuruluşlar da yer alacaktır.

 

Etkinlik kapsamında belirlenen tematik alanlar

  • Atık Yönetimi ve Atıkların Değerlendirmesi
  • Kaynak Yönetimi ve Kirliliğin Önlenmesi
  • Enerji Yönetimi
  • Bilgi, İletişim ve Yönetim Sistemleri
  • Ortak İşbirliği Alanları   

 

şeklinde olup, projelerin tanıtımı araştırmacıların ve sanayicilerin birebir görüşmeleri şeklinde gerçekleştirilecektir.

 

Proje pazarı başvurular sona ermiştir. İlginize teşekkür ederiz.

Proje pazarında sergilenecek projelerin listesi için tıklayınız…