Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Proje Yarışmaları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Proje Yarışmaları

Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji verimliliğinin artırılması tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de büyük önem arz etmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın enerji politikaları çerçevesinde; enerji verimliliğinin artırılması amacıyla başarılı projelerin duyurulması ve teşvik edilmesi etkin bir politika aracı olarak değerlendirilmektedir. Bu düşünceden hareketle endüstriyel işletmelerimizin uyguladığı enerji verimli ve çevreye duyarlı projelerin ve teknolojilerin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması, endüstriyel işletmeler arasında bilgi alışverişinin artırılması, enerji verimliliği konusunda yeni ve benzer çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla her yıl Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları (SENVER) düzenlenmektedir.
Bu yıl 13 üncü kez düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması (SENVER-13) “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri (SEVAP)”, “Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET)” ve “Enerji Verimli Ürün (EVÜ)” olmak üzere üç ana gruptan oluşmaktadır.
Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması plaket ve ödülleri; 2013 yılında ”Enerji Verimliliği Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan IV. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan tören ile verilecektir.
SENVER-13’e başvurular ile ilgili dökümanlara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü internet sitesinden ulaşılabilmekte olup, başvuruların en geç 19 Ekim 2012 tarihi mesai bitimine kadar ilgili Genel Müdürlüğe ulaştırılması gerekmektedir.
Kamuoyuna duyurulur…