Erasmus+ Gençlik üçüncü dönem proje başvuruları açıldı

Erasmus+ Gençlik üçüncü dönem proje başvuruları açıldı

Erasmus+ Gençlik üçüncü dönem proje başvuruları açıldı. Başvuru için son tarih: 4 Ekim 2018.  Başvurular aşağıda detayları verilen KA1-KA2-KA3 başlıklarının tümünden alınacak ve https://turna.ua.gov.tr adresinden de erişilebilen https://webgate.ec.europa.eu adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. 2017 yılında Erasmus+ Gençlik kapsamında 399 projeye 10.83 M€ hibe tahsisatı yapılmıştır.

Erasmus+ Gençlik Programı ve Faaliyet Türleri:

KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Kapsamında Yapılabilecek Proje Başvuruları

Gençlik Değişimleri: Avrupa ülkelerindeki genç grupların ilgi duydukları bir konu etrafında bir araya gelerek gerçekleştirecekleri projelerdir. Gençlik Değişimleri projelerine gençlik alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile en az 4 gençten oluşan resmi olmayan gençlik grupları başvurabilir.

Avrupa Gönüllü Hizmeti: 17-30 yaş arası gençlerin 2-12 ay arasında değişen sürelerde yurt dışında gönüllü çalışmasını destekleyen bir faaliyettir. Gençler bu süre içerisinde AGH kapsamında gittikleri ülkenin dilini öğrenme imkânını da elde ederler. Bu faaliyete başvuru yapabilecek kuruluşlar AGH kapsamında koordinatör statüsüyle akreditasyona sahip olmalıdır.

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği: Gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif kişilerin eğitimini ve özellikle deneyimlerin, uzmanlığın ve aralarında iyi uygulamaların yanı sıra uzun süreli kalite projeleri ile ortaklıklar ve ağların oluşmasını sağlayacak faaliyetleri destekler.

KA2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Fırsatlar Kapsamında Yapılabilecek Proje Başvuruları

Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar: Sadece bireysel gelişime değil, kurumsal işbirliklerine de yoğunlaşan Erasmus+ ile gençlik alanında faaliyet gösteren kuruluşlar (STK’lar, gençlik merkezleri, kamu kurumları vb) yurtdışında faaliyet gösteren farklı türden kurumlarla ortaklıklar yürütebilmektedir. Gençlik alanında fikir ve yöntem paylaşımı, yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi ve değişimi gibi alanları kapsayan kurum odaklı projeler Stratejik Ortaklıklar adıyla yürütülmektedir. Birey odaklı projelerden en büyük farkı, hareketlilikler yerine çıktı odaklı olmasıdır. Stratejik Ortaklıklar sonunda ortaya karşılıklı geliştirilmiş bir proje çıktısının (eğitim programı, araştırma raporları, gençlik çalışmaları materyalleri gibi) üretilmesi beklenmektedir.

KA3: Politika Reformuna Destek Kapsamında Yapılabilecek Proje Başvuruları

Yapılandırılmış Diyalog:Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanların Toplantıları: Yapılandırılmış Diyalog, gençler, gençlik çalışmalarında aktif kişiler ve gençlik kuruluşları ile gençlik alanında karar alıcı olan ve gençlik politikalarından sorumlu kişiler arasında işbirliğini destekler. Çok sayıda gencin katıldığı büyük toplantı ve diğer etkinlikleri mümkün kılar. Bu faaliyetler arasında toplantı ve konferanslar, simülasyonlar ve karar alıcılarla birlikte gerçekleştirilen etkinlikler yer almaktadır.

Erasmus+ Gençlik kapsamındaki proje örnekleri için Erasmus+ Proje Sonuçları Platformunu ziyaret edebilirsiniz. Aşağıda bulunan kitapçıklardan ülkemizden gençlik alanındaki proje örneklerine erişebilirsiniz.

Gençlik Değişimleri Örnek Projeler
Stratejik Ortaklıklar Örnek Projeler
Yapılandırılmış Diyalog Örnek Projeler

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/