Erasmus+ Programı KA3 Gençlik çağrısı yayınlandı

Erasmus+ Programı KA3 Gençlik çağrısı yayınlandı

Erasmus+ KA3 "Avrupa Gençleri Birlikte" adlı proje teklif çağrısı (European Youth Together 2020 Call EACEA/10/2020 ) yayınlanmıştır.

Erasmus+ "Avrupa Gençleri Birlikte" teklif çağrısı gençlerin Avrupa sivil yaşamına katılımının yanı sıra sınır ötesi değişim ve hareketlilik faaliyetlerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

" Avrupa Gençleri Birlikte" , beş farklı uygun Erasmus + program ülkesinden en az beş gençlik kuruluşunun AB ile ilgili fikirlerini paylaşmak, daha geniş gençlik katılımını teşvik etmek ve Avrupa vatandaşlığı duygusunu güçlendirmeye yönelik girişimlere destek verecektir. Girişimler, Avrupa’nın farklı coğrafyalarındaki ​​gençleri bir araya getirmeli ve özellikle gençlerin kapsayıcı katılıma ilişkin zorluklarla mücadele etmesi ve COVID-19 salgı ile ortaya çıkan durumları ele almalıdır.

Detaylı bilgi için https://www.ab.gov.tr/52011.html