Gençler işe ilk adımlarını İŞKUR ile atıyor

Gençler işe ilk adımlarını İŞKUR ile atıyor

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, ülkemizde okuldan işe geçiş sisteminin güçlendirilmesi; genç işsizlik oranının düşürülmesi amacıyla önlisans ve lisans mezunu 18-29 yaş aralığındaki genç iş arayanların istihdamına yönelik “İşe İlk Adım Projesi” başlatıldı.

Projenin ilk aşamasında; işyerlerinin; eğitim ve yaş kriterlerini taşıyan gençleri belirleyerek; işbaşı eğitim programına katılımlarını sağlıyor.  
İşbaşı Eğitim Programı; imalat/bilişim sektöründe 6 ay; geleceğin mesleklerinde 9 ay, diğer sektörlerde 3 ay düzenlenmektedir.  İşyerlerinin mevcut çalışan sayılarını korumaları şartı ile program sonunda programlar sonrasında genç katılımcıları program süresi kadar istihdam etmeleri gerekmektedir. Zorunlu istihdam süreci olarak tanımlanan bu istihdam dönemi sonunda işyerinin işgücü maliyetini azaltmak için net asgari ücretin %50'si kadar tutar, İŞKUR tarafından karşılanacaktır. Örneğin; 6 ay zorunlu istihdam dönemi sonunda 6.060.-TL ücret desteği karşılanacaktır. zorunlu istihdam süresince. Zorunlu istihdam sürecinden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi durumunda net asgari ücretin yüzde 25 'i kadar ücret desteği bir yıl boyunca İŞKUR tarafından karşılanacak.
Genç beyaz yakalı katılımcıları; programa dahil ederek ücret desteğinden yararlanmak isteyen işyerlerinin zorunlu istihdam sürecinin tamamlanmasını izleyen en geç 45 işgünü içerisinde İŞKUR 'a başvurarak İsteğe Bağlı İstihdam Sözleşmesinin imzalanması gerekiyor.
İşverenler, işbaşı eğitim programın bittiği tarihteki fiili çalışan sayısına eşit veya bu sayıdan fazla sigortalı çalıştırdıkları aylarda destekten faydalanabilecektir. Bunun yanı sıra SGK'ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve yapılandırılmamış vergi borcu bulunan işverenler destekten faydalanamayacak.
İşe İlk Adım Projesi ile işverenlerin bir genç iş arayanı işbaşı eğitim programı ve takip eden istihdam süresince istihdam etmesi halinde en az 18.108.-TL, en çok 39.174.-TL arasında işgücü maliyetinde azalmaları kazanmış olacaktır. Böylece, üniversite mezunu gençlerin işbaşı eğitim programlarından sonra uzun süreli istihdamda kalmaları sağlanacaktır. Proje hakkında; detaylı bilgiler, www.iskurisbasi.org adresinde yer alıyor.