Güney Ege Kalkınma Ajansı İhale İlanı Duyurusu

Güney Ege Kalkınma Ajansı İhale İlanı Duyurusu

24 Aylık 6 Adet Şoför Dâhil Araç Kiralama Hizmet Alımı işi Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin Adresi : Pamukkale Teknokent Kınıklı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 20070 Pamukkale/Denizli
Telefon ve faks numarası : Tel: 0.258.371 88 44 Fax: 0.258.371 88 47
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :www.geka.gov.tr

2- İhale konusu işin; Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet alımı, Şoförlü Araç Kiralama Hizmeti, 6 adet, Süresi : 24 ay (İşe başlama tarihi 08.03.2021, işin bitiş tarihi 07.03.2023)

3-İhalenin Yapılacağı yer : T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Denizli Hizmet Binası / DENİZLİ
Tarihi ve saati : 26.02.2021, 11:00 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen belgeleri teklif mektuplarıyla birlikte Ajansa sunmaları gerekir.

İhale dokümanı Pamukkale Teknokent Kınıklı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 20070 Pamukkale/Denizli Güney Ege Kalkınma Ajansı adresinden ve www.geka.gov.tr adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını İdari şartnamede belirtilen şekilde satın alması zorunludur.

Detaylı bilgiye www.geka.gov.tr adresinden ulaşılabilir.