Hibe ödeme tutarları ve ödeme süreleri nelerdir?

Öngörülen ödeme tutarları ve süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Ödeme Adı

Ödeme Oranı

Hesaplama Türü

Öngörülen Tutar

Ödeme Süresi

Ön Ödeme

% 40

(Teminat Karşılığı)

Risk Değerlendirme

Tahmini Ön Ödeme TL

Sözleşme + 45Gün

Ara Ödeme

Tahmini % 40

Hak Ediş Usulü

Tahmini Ara Ödeme TL

Rapor Teslimi + 40 Gün

Nihai Ödeme

Tahmini % 20

Hak Ediş Usulü

Tahmini Nihai Ödeme TL

Rapor Teslimi + 60 Gün