İhale İptal Duyurusu

İhale İptal Duyurusu

25.10.2019 Cuma günü Ajansımız Bursa ofisinde yapılması planlanan “Ajans Hizmet Binası Yapım İşi” ihalesinin, İdari Şartnamenin 14. Maddesinin 2. Fıkrası “Ajansın gerekli gördüğü hallerde ve/veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.” hükmüne uygun olarak iptal edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.