İHALE SONUCU İLANI

İHALE SONUCU İLANI

 

1 )  İhale Konusu İşin :

 

a) Adı: 2012 Yılı Mali Destek Programları Etki Değerlendirmesine Yönelik Hizmet Alımı İhalesi

 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı: Etki Değerlendirme hizmeti alım ihalesi

 

c) Yapılacağı Yer: Ajans Merkez Ofisinde ve ayrıca Bursa, Eskişehir Bilecik İllerinde bulunan proje uygulama noktalarında

 

d) İhalenin Süresi: 5 ay

 

2012 Yılı Mali Destek Programları Etki Değerlendirmesine Yönelik Hizmet Alımı İşi için toplam 2 (iki) adet teklif verilmiş ve bu teklilerin 2 (iki) adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu iş herkese açık ihale usulü ile 28/04/2016 tarihinde Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. üzerine ihale edilmiştir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.