İl yatırım tanıtımı konusunda neler yapılmaktadır?

27 Ağustos 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği’nin 6.maddesi uyarınca yatırım tanıtım bağlamında “İlin iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı çekmek” Bursa, Eskişehir ve Bilecik Yatırım Destek Ofislerinin görev ve yetkileri arasında yer almaktadır.

Söz konusu yönetmeliğin  “İlin iş ve yatırım ortamını tanıtma ve ile yatırımcı çekme” başlıklı 11.maddesi ise bu göreve ait detaylı açıklamaları sıralamaktadır:

a) Yurtiçi ve yurtdışı konferans, fuar, seminer, toplantı, iş gezisi gibi organizasyonlar düzenler veya düzenletir, çalışma programındaki hedef ve öncelikler dikkate alınarak bu tür organizasyonlara katılır ve/veya katkı sağlar,
b) Sunuş, ilan, internet sitesi gibi yazılı ve görsel materyaller hazırlar veya hazırlatır, bu gibi çalışmalara katkı sağlar,
c) Ulusal ve uluslararası potansiyel yatırımcıların belirlenmesi ve bu yatırımcıların ile çekilmesi için özel strateji çalışmaları yapar veya yaptırır,
ç) Yatırımcıların yer aldığı ticari heyetlere yönelik organizasyonlar düzenler veya düzenletir, ajansın çalışma programında açıkça öngörülmek şartıyla bu tür organizasyonlara katılır ve/veya katkı sağlar,
d) Lobi faaliyetleri yürütür,
e) Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirir.

Bursa tanıtımıyla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Eskişehir tanıtımıyla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bilecik tanıtımıyla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.