İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı başvuruları devam ediyor

İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı başvuruları devam ediyor

İnoSuit Programı kapsamında ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi iş birliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilerek odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile ekte detayları paylaşıldığı şekilde son derece değerli kazanımlar elde edilmektedir.

1 Nisan 2020 tarihinde faaliyete başlanacak programın bitiş tarihi 31 Mart 2021'dir. Nisan ayında başlayacak program dönemi için firma başvuruları 14 Şubat 2020 tarihine kadar devam edecektir. Program başvuruları sene içerisinde 2 ayrı dönemde alınmaktadır. Başvuru sahibi firmaların, başvurdukları döneme bağlı olarak Nisan ya da Ekim aylarında programa başlamaları ve 12 ay süresince programı sürdürmeleri mümkün olacaktır.

Programda yer almak isteyen firmaların başvuru için http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-firma-kayit linkinde yer alan firma başvuru formunu 14 Şubat 2020 tarihine kadar doldurmaları yeterli olacaktır.