İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Yeni Dönem Kayıtları Başladı

İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Kasım 2016’dan bu yana sürdürmekte olduğu İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı’nın Nisan 2019 dönemi başvuruları başladı.

İnoSuit Projesi; ülkemizin ihracat gücünü yüksek katma değerli üretimle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir yaklaşımı ve metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda, ülkemizde “inovasyon yönetimi” ile üniversite-sanayi işbirliği konularında yetkinliği bulunan üniversiteler ve akademisyenler ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalar eşleştirilmiş ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile başarılı kazanımlar elde edilmiştir.

Son Başvuru: 15 Şubat 2019!

Proje hakkında detaylı bilgi almak için http://www.tim.org.tr/tr/inosuit.html  adresini ziyaret edebilirsiniz.