Kalkınma Ajansları Proje Teklif Çağrısı İlanları

Kalkınma Ajansları Proje Teklif Çağrısı İlanları

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI 2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İLANI:

Dicle Kalkınma Ajansı, 2018 yılı mali destek programları çerçevesinde kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak “Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi” ve “Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi” Mali Destek Programları kapsamında toplamda 40 Milyon TL tutarında iki mali destek programı ilanına çıkmıştır. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden son başvuru zamanı 26.03.2018 saat 17:00’dır. Programların başvuru rehberlerine ve diğer ilgili dokümanlara Ajans internet sitesinden (www.dika.org.tr) ulaşılabilir.
 

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İLANI:

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır. Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.gmka.gov.tr internet sitesinden temin edilebilir. Başvuruların internet üzerinden son başvuru tarihi, 30 Mart 2018 Saat:23:59; taahhütnamenin son teslim tarihi ise 6 Nisan 2018; Saat: 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İLANI:

Çulurova Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programları 12.01.2018 tarihinde ilan edilmiştir. Programlarla ilgili detaylı bilgiye Ajans web sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir. http://www.cka.org.tr/main.aspx?id=409

Diğer Ajansların Proje Teklif Çağrısı ilanları için tıklayınız