Karacadağ Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Karacadağ Kalkınma Ajansı’na 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, esnek ve dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 (bir) İç Denetçi ve 6 (altı) Uzman Personel alımı yapılacaktır.
Uzman personel için branşlar aşağıdaki gibidir:
(İktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama, ziraat mühendisliği, inşaat mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği)
Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın merkezi Diyarbakır İli olup, Ajans’ın faaliyet alanını Diyarbakır ve Şanlıurfa İlleri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar Ajansın iş yükü dikkate alınarak bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 23.09.2013
SON BAŞVURU TARİHİ : 07.10.2013
SINAV TARİHİ : 24-25.10.2013
Sınava başvuracak adaylar, başvuru işlemlerini, başvuru başlangıç tarihi olan 23.09.2013 tarihi itibariyle Ajans internet sitesinden (www.karacadag.org.tr) erişecekleri link üzerinden online olarak gerçekleştireceklerdir.
Adayların, sınava katılabilmek için Ajansın internet sayfasındaki (www.karacadag.org.tr) İş Başvuru Formu’nu eksiksiz bir şekilde doldurup, başvuruda istenen diğer belgeleri de Formun ilgili kısımlarına ekleyerek son başvuru tarih ve saati olan 07.10.2013 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar başvuruyu online olarak tamamlamaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Elden veya posta/kargo yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.
Sınava ilişkin detaylı bilgi, Ajansın internet sitesi olan www.karacadag.org.tr adresinden temin edilebilir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
Detaylı bilgi için www.karacadag.org.tr adresini ziyaret ediniz.