KDV’nin uygun maliyet sayılması hakkında

KDV’nin uygun maliyet sayılması hakkında

Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’nun 2.1.1.1.1.3.3. Maliyetlerin uygunluğu maddesi ile Katma Değer Vergisi, kamu kurum ve kuruluşları için uygun maliyet olarak kabul edilirken, diğer yararlanıcılar bakımından uygun olmayan maliyet olarak belirlenmiştir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, katma değer vergisinin uygun maliyet kabul edilmesi bakımından “kamu kurum ve kuruluşu” kapsamında değerlendirilmekte olup, söz konusu kuruluşlar için katma değer vergisi uygun maliyet olarak kabul edilecektir.