Kobi Güçlendirme ve Destek Programı

Kobi Güçlendirme ve Destek Programı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü arasında yakın işbirliği içinde uygulanmakta olan “Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları Projesi” kapsamında “KOBİ Güçlendirme ve Destek Programı” yürütülmektedir.

KOBİ Güçlendirme ve Destek Programı’na seçilecek 50 firma bir yıl boyunca şirketlerinin ihtiyaçları doğrultusunda mentorlük desteği alacak; aynı zamanda 50.000 TL’ye kadar mikro-hibe alarak uluslararası pazarlara açılma fırsatı bulabilecektir.

Detaylı bilgi için https://www.buyutelimbuisi.org/