KOSGEB Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programına Başvurular Başladı

KOSGEB Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programına Başvurular Başladı

KOSGEB’in Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin esasları düzenlendi ve Program başvuruları başladı.
Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı ile;
  • Gelişmiş ülke menşeli başlangıç firması kurularak Türk menşeli firmaların uluslararası pazarlarda algı ve prestij açısından karşılaştığı zorlukların aşılması,
  • Mühendisliği ve Ar-Ge’si Türkiye’de gerçekleşen ürünlerin gelişmiş pazarlarda yer alması sağlanarak katma değeri yüksek ürünlerde ihracatın arttırılması,
  • Yurtdışında yaşayan Türklerin bilgi birikiminden faydalanılması,
  • Başarılı uygulama örnekleri ile ilk 3 yılında olan başlangıç firmalarının yurt dışı pazarlara açılması konusunda özendirilmesi ve güven kazanmaları,
  • Teknoloji ağırlıklı başlangıç firmalarının gelişmiş girişimcilik ekosistemi içerisinde bulunması sağlanarak Ar-Ge ve girişimcilik yeteneklerinin uluslararası tecrübe ile arttırılması amaçlanmıştır.
Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı;
1. Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
2. Uluslararası Hızlandırıcı Programı
olmak üzere iki alt destek programında oluşmaktadır.
2023 hedefleri ile ülkemizin dünyada ilk on büyük ekonomisinden biri olması için kaçınılmaz tek yol Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinden ve bu faaliyetlerin desteklenmesinden geçmektedir. Bu bağlamda kurumsal yapı ve ilişkiler büyük önem kazanmaktadır. Üniversite-iş dünyası ve kamu işbirliğini pekiştirmeyi ve yönlendirmeyi ve bunlar arasındaki diyalogu geliştirerek güçlendirmeyi ilke edinmiş bir kurum olan KOSGEB’in yeni destek programı olan Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programının uygulamaya alınmıştır.
Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programının alt destek programı Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı ile yurt dışında kurulacak olan kuluçka merkezlerinin kuruluş ve donanım ile operasyonel giderlerine 3.850.000 (üç milyon sekiz yüz elli bin ABD Doları) destek verilecektir.
Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri’nde Uluslararası Kuluçka Merkezi kurulması için KOSGEB tarafından çağrıya çıkılmış olup, 01.01.2016 – 31.03.2016 tarihleri arasında programa üniversiteler, üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tek başına ya da konsorsiyum olarak başvuru yapabileceklerdir.