Kümelenme

BEBKA sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel rekabet edilebilirliğin geliştirilmesi anlamında kümelenme faaliyetlerine kurulduğu ilk tarihten itibaren başlayarak, sektörel analizlerle doğal oluşan ve potansiyel küme yapılarını tespit etmiştir. Sektörde farkındalık artırıcı ve küme üyeleri arasında tecrübe paylaşımı sağlayacak bir dizi faaliyetler gerçekleştiren BEBKA kümelenme çalıştayları, küme buluşmaları, Kümelenme ve Rekabetçilik Zirvesi, yurtdışı ziyaretler ve eğitimler ile kümelenme kavramının bölgedeki öneminin anlaşılması için organizasyonlar düzenlemiştir. Yapılan analizler ve görüşmeler neticesinde ortaya çıkan doğal küme yapıları hem küme organizasyonu, hem de küme içerisinde yer alan firmalar bağlamında mali ve teknik desteklerle desteklenmiştir. Avrupa Küme Mükemmeliyet Vakfı ve Ege İhracatçı Birliği tarafından verilen Bölgesel Rekabet ve Küme Mükemmeliyeti eğitimini alan Ajans uzmanları yaptığı sektörel çalışmalar ile projeler geliştirilmiştir. Aşağıda kümelenme alanında BEBKA’nın yapmış olduğu faaliyetler yer almaktadır.

Bölgesel ölçekte sektörel analizlerin yapılması ve kümelenme faaliyetlerine kaynaklık edecek stratejik araştırmalar BEBKA çatısı altında gerçekleşmektedir. BEBKA tarafından 2011 yılı ikinci çeyreğinde başlatılan kümelenme analizleri faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlardan analizlerde kullanılmak üzere talep edilen istihdam, firma sayısı, yurtiçi ve yurtdışı satışlar, Ar-Ge indirimleri gibi istatistiki bilgiler talep edildi ve değerlendirmeye alındı. Bu değerlendirmeler doğrultusunda kümelenme analizleri, ilgili analizlere ilişkin değerlendirme toplantıları yapılarak kümelenme potansiyeline sahip olduğu düşünülen sektörler belirlendi.

Teknik analizler sonucunda ortaya konulan sektörlerin saha analizlerinin yöntemi ile ilgili olarak Kalkınma Bakanlığı düzeyinde ve UNDP işbirliği ile “Küme Değerlendirme” çalışmaları başlatılmıştır. 15-18 Ekim 2012 tarihlerinde, birçok kalkınma ajansının katılımı ile gerçekleştirilen Küme Tanılama Eğitimi verileri doğrultusunda küme potansiyeli olduğu düşünülen iki sektörün saha incelemesi yapıldı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 17-18 Nisan 2013 tarihlerinde sektörel kümelenme çalışmaları için görüş alışverişi yapmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri kümelenmesi olan yüksek teknoloji girişimci ağı Karlsruhe CyberForum, Karlsruhe Elektrikli Ulaşım Merkezi ve Ulm Üniversitesi bünyesindeki Science City ve Science Park ziyaretleriyle Almanya’daki ekonomik kuruluşlarla temaslarda bulundu.

Kümelenme ve Rekabetçilik Zirvesi

Bursa, Eskişehir ile Bilecik’te faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından 14 Ocak 2014 tarihinde Bursa’da düzenlenen “Kümelenme ve Rekabetçilik Zirvesi” ile kümelenme konusunda bölgedeki farkındalığı artırmak ve mevcut kümelerin edindikleri tecrübelerin sanayiciler ve ilgili kuruluşlarla paylaşılması amaçlanmıştır. 

Bölgesel Küme Buluşmaları

1. Bölgesel Küme Buluşması

15 Nisan 2014

Bursa

2. Bölgesel Küme Buluşması

11 Eylül 2014

Eskişehir

3. Bölgesel Küme Buluşması

17 Mart 2016

Bursa

Bölgesel Rekabet ve Küme Mükemmeliyeti Eğitimi

European Foundation for Cluster Excellence ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen Küme Mükemmeliyeti Eğitimi’ne ajanstan ilgili personel katılmış olup, kümelenme konusunda profesyonel bir şekilde çalışmaları yürütmüş küme yöneticilerinin bilgilendirmesi ile birçok Avrupa ülkesinin yaşamış olduğu tecrübeler hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Program kapsamında küme ekonomisi, küme girişimlerinin taranması, endüstri analizi ve segmentasyon, değer zinciri analizi, kıyaslama, değişim yönetimi, küme organizasyonu yönetimi, proje yönetimi, politika araçlarıyla destekler ve kümelenme politikası değerlendirme alanlarında vaka bazlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Küme Mükemmeliyeti Eğitimi sonucunda uygulama alanı olarak seçilen ev tekstili kümelenmesi çalışmasının ardından hazırlanan rapor, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın SETEK (Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümelenmesi) proje başvurusunda arka plan olarak kullanılmış ve proje Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 12 milyon TL almaya hak kazanmıştır.

BEBKA Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Geliştirilmesi Projesi Teknik Komitesinde

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) ile Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) arasında Türkiye’deki zeytin ve zeytinyağı sektörünün etkin kümelenme stratejilerinin belirlenmesi amacıyla imzalanan “Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Geliştirilmesi Projesi”nin ilk aşaması olan kümelenme konusunda kapasite geliştirme ve farkındalık oluşturmaya yönelik kümelenme eğitimleri, 24-28 Ağustos 2014 tarihlerinde Gebze TÜBİTAK TÜSSİDE’de gerçekleştirildi.

2012 yılında başlatılan Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yürütülen Bitkisel Üretimde Kümelenme Çalışmalarının ilk aşamasında ele alınan zeytin ve zeytinyağı sektörü kümelenme politikalarının belirlenmesine yönelik çalışmaların yer aldığı strateji belgesi hazırlandı.

Zeytin ve zeytinyağı sektöründe etkin kümelenme stratejileri ile üretimin, ihracatın ve verimliliğin artırılması amacıyla başlatılan proje Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı liderliğinde ve TÜSSİDE proje ekibi yürütücülüğünde koordine edildi. İlgili diğer bakanlıklar, özel sektör kuruluşları, kamu kurum ve kuruluları ile akademisyenler ve BEBKA’dan planlama uzmanı Yasin Dalgıç’ın da dâhil olduğu teknik komite ile periyodik toplantılar yapıldı, saha çalışmaları, yurtiçi/yurtdışı teknik inceleme ziyaretleri ve çalıştaylar gerçekleştirildi. Elde edilen verilerin analizleri ve görüşler doğrultusunda ülkemizin zeytin ve zeytinyağı sektörü ulusal kümelenme stratejileri belirlendi. Bu strateji belgesi kapsamında ortaya konulan destek mekanizmasının da önümüzdeki dönemde zeytin ve zeytinyağı sektöründe kümelenme çalışmalarını teşvik etmesi ve sektör kuruluşları arasında önemli işbirlikleri geliştirerek sektörün uluslararası rekabet düzeyini arttırması hedeflendi.

Raporlar ve İlgili Yayınlar

TR41 Bölgesi İlleri Kümelenme Analizleri Raporu’na ulaşmak için tıklayınız.

TR41 Bölgesi Raylı Sistemler Sektörü Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

TR41 Bölgesi Havacılık Sektörü Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

BEBKA Haber Kümelenme Özel Sayısı 9.Sayı