Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı

 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı hazırlamış olduğu TR82 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nın amaçları doğrultusunda başlattığı Turizm Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı (TURİZM)  kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla 26.12.2017 tarihi itibariyle proje teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır.

“Turizm İşletmelerinin Rekabet Gücü Artıyor” sloganı ile potansiyel başvuru sahiplerini proje hazırlamaya çağıran Ajans, 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında faaliyet bölgesi illeri Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta uygulanacak projelere toplam 6 Milyon TL büyüklüğünde hibe desteği sağlayacaktır.

Turizm Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı (TURİZM) kapsamında TR82 Bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ statüsündeki turizm tesislerinin hizmet kapasitesinin ve kalitesinin arttırılması ve turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi konularında 75.000 TL ile 750.000 TL arasında azami %50’ye varan oranda hibe desteği verilecektir.

Ajansa proje başvurusunda bulunmak isteyenlerin başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden en geç 2 Mart 2018, Cuma, Saat 23:59’a kadar tamamlamaları ve taahhütnamelerini (e-imza veya matbu) ise en geç 9 Mart 2018, Cuma, Saat 18:00’a kadar Ajansımıza ulaştırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihlerden sonra yapılacak proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Programların başvuru rehberleri ile bilgilendirme ve eğitim toplantılarının yer ve zaman bilgileri Ajansın kurumsal web-sitesinde (http://www.kuzka.gov.tr) yer almaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.