Nükleer Enerji Santrali Kurulumunda Alt Yüklenici Olabilecek Yerli Firma Çalışması

Nükleer Enerji Santrali Kurulumunda Alt Yüklenici Olabilecek Yerli Firma Çalışması

Ülkemizin nükleer güç santrallerine (NGS) ilişkin 2023 hedefi; iki nükleer santralin (8 ünite) işletmeye alınması ve üçüncü nükleer santralin (ilave 4 ünite) de inşaatına başlanması faaliyetlerini içermektedir.

Hâlihazırda yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali inşasında tedarik edilecek malzeme ve hizmetlerin yerli tedarikçiler tarafından karşılanması hem ekonomik açıdan, hem de bilgi birikimi açısından ülkemize fayda sağlayacaktır. Bu sebeple ihtiyaç duyulan malzeme ve hizmetlere yönelik aşağıdaki adreste yayınlanan ihale ilanlarını firmalarımızın incelemesi ve uygun ihalelere katılım sağlaması tavsiye edilmektedir.

http://www.nukleer.gov.tr/index.php/firmalara-hitaben/akkuyu-nuekleer-santral-projesinde-turk-firmalari

Sinop’ta yapılması planlanan nükleer santral için ise, belirli oranda yerli tedarik şartının sözleşmeye eklenmesi planlanmakta olup, bunu sağlamak için öncelikle ulusal sanayimizin mevcut kapasitesinin tespiti gerekmektedir. Bu doğrultuda, NGS projelerinde yer alabilecek yerli firmalarımızın mevcut durumunu tespit etmek ve bu projelere katılımını artırmak amacıyla T.C. Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan Firma Envanter Formu’na www.nukleer.gov.tr internet sitesinden erişim sağlanabilmektedir. Bahse konu formun firmalarca doldurulması neticesinde yerli firmaların bu formda yer alan malzeme ve ekipmanlardan (halen nükleer dışında farklı sektör kapsamında dahi üretilse) hangilerini, hangi kalite standartlarına göre üretmekte olduklarının tespiti sağlanacaktır.