Özyeğin Üniversitesi “Kırsal ve Yerel Kalkınma Sertifika Programı”

Özyeğin Üniversitesi “Kırsal ve Yerel Kalkınma Sertifika Programı”

Kırsal kalkınma alanında kendini geliştirmek ve yeni bir vizyon kazanmak isteyenler için 10-15 Ağustos 2015 tarihleri arasında Hüsnü M. Özyeğin Vakfı ve Özyeğin Üniversitesi tarafından “Kırsal ve Yerel Kalkınma Sertifika Programı” düzenlenecektir.

Programda,

  • Kırsal Kalkınmaya Güncel ve Küresel Bakış,
  • Türkiye Kırının Yapısal Dönüşümü ve Kalkınma Alternatifleri,
  • Ekoloji, Toplumsal Cinsiyet ve Sürdürülebilirlik Ekseninde Kalkınma Yaklaşımları,
  • Proje Geliştirme, Uygulama ve Etki Değerlendirme Yöntemleri,
  • Çatışma Çözümü ve İletişim Teknikleri,
  • Yerel Kalkınmada Stratejik Planlama,
  • Sosyal Girişimcilikte Dünya ve Türkiye Örnekleri başlıkları irdelenecek;

Türkiye’de Kırsal Kalkınma Deneyimleri, Kırsalda Örgütlenme Yaklaşımları, Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama konularında kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılacağı paneller yer alacaktır.

Program sonunda katılımcılar Özyeğin Üniversitesi Kırsal ve Yerel Kalkınma Sertifikasını almaya hak kazanacaklardır.

Detaylı programa ulaşmak için Kırsal ve Yerel Kalkınma Sertifika Programı