Sivil Toplum Buluşması 16 Nisan’da Samsun’da Düzenleniyor

Sivil Toplum Buluşması 16 Nisan’da Samsun’da Düzenleniyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 16 Nisan 2014 tarihinde Samsun’da Sivil Toplum Buluşması düzenlenecektir. Buluşma ile Amasya, Çorum,Samsun ve Tokat illeriyle beraber tüm Türkiye’den sivil toplum örgütleri temsilcilerinin ve gençlerin ulusal çapta faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile bir araya gelmesi sağlanacak, Türkiye’de sivil toplumun mevcut yapısı, yasal çerçeve, sivil toplumun yaşanan zorluklar ve sivil topluma sunulan imkânlar tartışılacaktır. Bu çerçevede etkinlikte konuşmacı olarak katılması öngörülen kurumlar arasında Sosyal İnovasyon Merkezi, TÜSEV, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı gibi kurumlar bulunmaktadır.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Gönüllüleri tarafından 2013 yılında gönüllülüğün tanınmasını, güçlendirilmesini ve yaygınlaştırılmasını desteklemek amacıyla kurulmuş olan ve Türkiye’deki önemli sivil toplum kuruluşları, ilgili kamu kurumları temsilcileri ile gönüllülerden oluşan Ulusal Gönüllük Komitesi’nin 17 Nisan 2014 toplantısının Samsun’da yapılacaktır. Komite ile tanışmak için sınırlı sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin toplantıya katılması mümkün olacaktır.

Etkinliğe katılmak üzere kayıt formunu doldurmak için tıklayınız.

Etkinliğin taslak programına ulaşmak için tıklayınız.