Sözleşmeyi ne zaman imzalayabilirim?

Ajans tarafından yapılacak resmi tebligatın posta yolu ile adresinize ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde, sözleşme imzalamak için gerekli belgeler (tıklayınıztemin edilerek mali destek sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir.