T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 4 (dört) Uzman Personel ve 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacaktır.

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı'nın merkezi Kütahya olup Ajansın faaliyet alanına Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri girmektedir. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.

Son Başvuru Tarihi ve Saati

30/03/2018 Cuma – 18:00

 

Başvuru Yeri

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Cumhuriyet Mahallesi Öncü Sokak No:39

43020 Merkez / KÜTAHYA

Sınav Şekli

Sözlü (mülakat)

Mülakata      Katılmaya     Hak Kazananların İlanı

06/04/2018 Cuma

Mülakat Tarihleri

11–13/04/2018 Çarşamba – Cuma

 

Sınav Yeri

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Cumhuriyet Mahallesi Öncü Sokak No:39

43020 Merkez / KÜTAHYA

UYARI: Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 30/03/2018 tarihinde saat 18:00’a kadar Ajansa ulaştırılmış olması gerekmektedir

Başvuru sırasında kullanılacak standart evraklara (EK-1 İş Talep Formu ve EK-2 Özgeçmiş) Ajansın internet sitesinden (www.zafer.gov.tr) ulaşılabilir. Bu formların haricinde farklı bir formatta yapılacak başvurular geçersiz kabul edilecek ve değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir: Tel            : 0274 271 77 61 (Dâhili: 175)

E-posta : ik@zafer.gov.tr