Teknik Destek Programı Kapsamında Eğitim/Danışmanlık Hizmetleri Satın Alım İlanı

Teknik Destek Programı Kapsamında Eğitim/Danışmanlık Hizmetleri Satın Alım İlanı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2020 yılı Eylül-Ekim Dönemi teknik destek programı kapsamında asil olarak destek almaya hak kazanan projelere yönelik eğitim/danışmanlık hizmet alımı yapılacaktır.

Teklif vermek isteyenlerin, tekliflerini en geç 20.01.2021 Çarşamba, saat 16.00’ya kadar e-posta yoluyla; seher.ileriturk@bebka.org.tr adresine ya da  posta/kargo yoluyla;  “Altınova mah. İstanbul cad. 424/4 BUTTİM Plaza 6. Kat Osmangazi BURSA” adresine gönderebilirler.

Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif sunacak isteklilerin aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir;

  • Tekliflerin, e-posta ile sunulacağı durumlarda ileti konusu sekmesine, posta ile sunulduğu durumlarda teklif dosyasının/zarfının üzerine hangi teknik destek faaliyetine yönelik teklif sunulduğunu göstermek üzere yalnızca ilgili birim fiyat teklif cetvelinde yer alan eğitimin kodu (ör: TD01) ile teklif dosyası içeriğinde teklif sahibinin bilgileri bulunmalıdır.
  • Eğitim süreleri toplam gün sayısı olarak sabit olmakla beraber tarihler yüklenici firma ile yararlanıcı kurum arasında uzlaşma ile belirlenecektir. Yararlanıcı kurumlar mevcut iş durumları nedeniyle eğitim toplam süresini bölmek isteyebilirler yüklenici firmaların teklif verirken bunu göze alması gerekmektedir. (Örn: eğitim toplam gün sayısı 4 gün ise ardarda 4 gün olabileceği gibi bir hafta ara ile 2 +2 gün şeklinde de yapılabilir).

Teklif dosyası içeriğinde olması gerekenler;

  • Teknik şartnamede belirtilen destekleyici referans belgeler.
  • Firma tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış Teknik Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetveli

Teklif dosyasında/zarfında; teklif sahibini temsile yetkili kişi/kişilerce imzalanmış birim fiyat teklif cetveli ve teknik şartname, önerilen eğitmenlerin özgeçmişleri, özgeçmişlerde belirtilen tecrübeleri kanıtlayıcı belgeler, şartnamesinde varsa istenilen diğer belgeler (diploma, referans yazısı, sertifika, cv, vb.)

E-posta ile sunulan tekliflerde; istenilen belgeler taranmış olarak iletinin ekinde sunulacaktır.

Bahsedilen hususlara aykırı teklifler ile belgeleri eksik olan teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve sonradan tamamlama/düzeltme yoluna gidilmeyecektir!

2020 Yılı Eylül-Ekim Dönemi Teknik Destek programından yararlanmaya hak kazanan projelerin Teknik Şartnameleri ve Birim Fiyat Teklif Cetvelleri aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır.

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

Satın almaya Esas Dosyalar

TR41/20/TD/0072

Sosyal Girişimcilik Eğitici Eğitimi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

İndir

TR41/20/TD/0082

TRIZ ile Karşılaştırmalı Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İndir

TR41/20/TD/0083

Dijital Oyun Tasarımı Eğitimi

Bursa Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İndir

TR41/20/TD/0085

Arçelik Eskişehir Üretim Tesisi Su/Atıksu Konusunda Temiz Üretim Etüdü

Arçelik A.Ş.

İndir

TR41/20/TD/0086

Metot Geçerli Kılma ve Ölçüm Belirsizliği

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

İndir

TR41/20/TD/0093

Hayvanlarda Doğru Besleme Yazılımının Geliştirilmesi, Uygulaması ve Teknik Destek Hizmeti

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

İndir

TR41/20/TD/0094

Gölpazarı Yerel Kalkınma İçin Hazırlanıyor

Gölpazarı Kaymakamlığı

İndir

TR41/20/TD/0105

Unimak Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yalın Üretim Teknikleri ile Verimliliğinin Artırılması

Unimak Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İndir

TR41/20/TD/0108

Otomotiv Sektöründe Kaynak Verimliği İçin Yalın 6 Sigma Tekniği Uygulamaları

Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. Tic. A.Ş.

İndir