Teknik Destek Programı Kapsamında Eğitim/Danışmanlık Hizmetleri Satın Alımları İlanı

Teknik Destek Programı Kapsamında Eğitim/Danışmanlık Hizmetleri Satın Alımları İlanı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2019 yılı Mayıs- Haziran dönemi teknik destek programı kapsamında asil olarak destek almaya hak kazanan projelere yönelik eğitim/danışmanlık hizmet alımı yapılacaktır.

Teklif vermek isteyenlerin, tekliflerini en geç 02.09.2019 Pazartesi, saat 17.00’ye kadar e-posta yoluyla;

mustafa.kuru@bebka.org.tr adresine

ya da posta/kargo yoluyla;

 “Altınova mah. İstanbul cad. 424/4 BUTTİM Plaza 6. Kat Osmangazi BURSA” adresine gönderebilirler.

Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif sunacak isteklilerin aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir;

  • Tüm vergiler dâhil (Stopaj, KDV vb.) 50.000 TL’yi aşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Tekliflerin, e-posta ile sunulacağı durumlarda ileti konusu sekmesine, posta ile sunulduğu durumlarda teklif dosyasının/zarfının üzerine hangi teknik destek faaliyetine yönelik teklif sunulduğunu göstermek üzere yalnızca ilgili birim fiyat teklif cetvelinde yer alan eğitimin kodu (ör: TD01) ile teklif dosyası içeriğinde teklif sahibinin bilgileri bulunmalıdır.
  • Eğitim süreleri toplam gün sayısı olarak sabit olmakla beraber tarihler yüklenici firma ile yararlanıcı kurum arasında uzlaşma ile belirlenecektir. Yararlanıcı kurumlar mevcut iş durumları nedeniyle eğitim toplam süresini bölmek isteyebilirler yüklenici firmaların teklif verirken bunu göze alması gerekmektedir. (Örn: eğitim toplam gün sayısı 4 gün ise ardarda 4 gün olabileceği gibi bir hafta ara ile 2 +2 gün şeklinde de yapılabilir).

Teklif dosyası içeriğinde olması gerekenler;

  • Teknik şartnamede belirtilen destekleyici referans belgeler.
  • Firma tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış Teknik Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetveli

Teklif dosyasında/zarfında; teklif sahibini temsile yetkili kişi/kişilerce imzalanmış birim fiyat teklif cetveli ve teknik şartname, önerilen eğitmenlerin özgeçmişleri, özgeçmişlerde belirtilen tecrübeleri kanıtlayıcı belgeler, şartnamesinde varsa istenilen diğer belgeler (diploma, referans yazısı, sertifika, cv, vb.)

E-posta ile sunulan tekliflerde; istenilen belgeler taranmış olarak iletinin ekinde sunulacaktır.

Bahsedilen hususlara aykırı teklifler ile belgeleri eksik olan teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve sonradan tamamlama/düzeltme yoluna gidilmeyecektir!

2019 Mayıs- Haziran dönemi Teknik Destek programından yararlanmaya hak kazanan projelerin Teknik Şartnameleri ve Birim Fiyat Teklif Cetvelleri aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır.

 

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

Satınalmaya Esas Dosyalar

TD/25

Sürdürülebilir Enerji Ve İklim Değişikliği Konularında Kapasite Geliştirme

Bursa Büyükşehir Belediyesi

 

indir

TD/29

Sağlık Araştırmalarında Planlama Ve Uygulamalı Biyoistatistik Veri Analizi Eğitici Eğitimi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

 

indir

TD/33

Oyun Temelli Öğrenme Ve Eğitimde Oyunlaştırma Uygulamaları

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

indir

TD/34

21. Yüzyıl Öğretmenlerine Yönelik Yapay Zekâ Eğitici Eğitimi

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

indir

TD/36

Üretici Örgütlerinin Pazarlama Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi

Bursa İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü

 

indir

TD/38

Ufuk2020 Eğitimi

Eskişehir Valiliği

 

indir

TD/39

Güneş Enerji Sistemlerinin Kırsalda İçmesuyu Temini Ve Tarımsal Sulama Faaliyetlerinde Kullanımının Yaygınlaştırılması

Bilecik İl Özel İdaresi

 

indir

TD/41

Tarımda Teknoloji

Eskişehir İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü

 

indir

TD/43

Sorun Varsa Çözüm De Vardır!

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

indir

TD/45

 İş İnsanları Ve Girişimciler Elektronik Ticarette Uzmanlaşıyor.

Orhangazi Ticaret Ve Sanayi Odası

 

indir

TD/47

Enerji Yöneticisi Eğitimi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

 

indir