Teknik Destek Programı Kapsamında Eğitim/Danışmanlık Hizmetleri Satın Alımları İlanı

Teknik Destek Programı Kapsamında Eğitim/Danışmanlık Hizmetleri Satın Alımları İlanı

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2019 yılı Temmuz- Ağustos dönemi teknik destek programı kapsamında asil olarak destek almaya hak kazanan projelere yönelik eğitim/danışmanlık hizmet alımı yapılacaktır.

Teklif vermek isteyenlerin, tekliflerini en geç 24.10.2019 Perşembe, saat 17.00’ye kadar e-posta yoluyla;

mustafa.kuru@bebka.org.tr adresine

ya da posta/kargo yoluyla;

 “Altınova mah. İstanbul cad. 424/4 BUTTİM Plaza 6. Kat Osmangazi BURSA” adresine gönderebilirler.

Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif sunacak isteklilerin aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir;

  • Tüm vergiler dâhil (Stopaj, KDV vb.) 50.000 TL’yi aşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Tekliflerin, e-posta ile sunulacağı durumlarda ileti konusu sekmesine, posta ile sunulduğu durumlarda teklif dosyasının/zarfının üzerine hangi teknik destek faaliyetine yönelik teklif sunulduğunu göstermek üzere yalnızca ilgili birim fiyat teklif cetvelinde yer alan eğitimin kodu (ör: TD01) ile teklif dosyası içeriğinde teklif sahibinin bilgileri bulunmalıdır.
  • Eğitim süreleri toplam gün sayısı olarak sabit olmakla beraber tarihler yüklenici firma ile yararlanıcı kurum arasında uzlaşma ile belirlenecektir. Yararlanıcı kurumlar mevcut iş durumları nedeniyle eğitim toplam süresini bölmek isteyebilirler yüklenici firmaların teklif verirken bunu göze alması gerekmektedir. (Örn: eğitim toplam gün sayısı 4 gün ise ardarda 4 gün olabileceği gibi bir hafta ara ile 2 +2 gün şeklinde de yapılabilir).

Teklif dosyası içeriğinde olması gerekenler;

  • Teknik şartnamede belirtilen destekleyici referans belgeler.
  • Firma tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış Teknik Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetveli

Teklif dosyasında/zarfında; teklif sahibini temsile yetkili kişi/kişilerce imzalanmış birim fiyat teklif cetveli ve teknik şartname, önerilen eğitmenlerin özgeçmişleri, özgeçmişlerde belirtilen tecrübeleri kanıtlayıcı belgeler, şartnamesinde varsa istenilen diğer belgeler (diploma, referans yazısı, sertifika, cv, vb.)

E-posta ile sunulan tekliflerde; istenilen belgeler taranmış olarak iletinin ekinde sunulacaktır.

Bahsedilen hususlara aykırı teklifler ile belgeleri eksik olan teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve sonradan tamamlama/düzeltme yoluna gidilmeyecektir!

2019 Temmuz- Ağustos dönemi Teknik Destek programından yararlanmaya hak kazanan projelerin Teknik Şartnameleri ve Birim Fiyat Teklif Cetvelleri aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır.

 

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

Satınalmaya Esas Dosyalar

TD/51

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Bilecik Valiliği

 

indir

TD/53

Hippoterapide Hasta Gurubuna Göre At Secimi ve Atların Algı, Biliş, Belleklerine Göre Kontrol Etme, Yönlendirme Eğitimi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü

 

indir

TD/55

Zihinsel Engelliler İçin Floor Curling Eğitici Eğitimi

Eskişehir Halaç Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

 

indir

TD/57

Bilişim ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Yapay Zekâ Eğitimi

Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

indir

TD/58

Bursa’da Veri Okuryazarlığı Eğitimi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

indir

TD/63

Animasyon Sektörü ve Yaratıcı Sektörlerde Girişimciliğin ve İnsan Kaynağı Altyapısının Güçlendirilmesi

Anadolu Üniversitesi

 

indir

TD/67

Yenilikçi Yaklaşımlarla Gıda Güvenliğinin Sağlanması

Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

 

indir

TD/68

Enerji Verimliliği Uzmanlık Eğitimi

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

 

indir

TD/70

Mobilya Kenti İnegöl'de Ahşap Değerleniyor

İnegöl Kaymakamlığı

 

indir

TD/72

Girişimci İş Kadınlarında Digital Dönüşüm ve Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi

Cesur Yürekli Kadınlar Sanayici ve İş Kadınları Kulübü Derneği

 

indir

                     Turizm Tanıtım ve Yatırım                
TD73           İmkanlarının Geliştirilmesi               
Gürsu Belediyesi                                    indir
                   Eğitim ve Danışmanlık Alımı