Teknik destek programı kapsamında eğitim/danışmanlık hizmetleri satın almaları ilanı

Teknik destek programı kapsamında eğitim/danışmanlık hizmetleri satın almaları ilanı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA EĞİTİM/DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SATIN ALMALARI İLANI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2017 yılı Eylül – Ekim dönemi teknik destek programı kapsamında asil olarak destek almaya hak kazanan faaliyetlerin temini sonrasında kalan bütçenin değerlendirilmesi için yedek projelere yönelik eğitim/danışmanlık hizmet alımı yapılacaktır.

Teklif vermek isteyenlerin, tekliflerini en geç 07.03.2018 Çarşamba, saat 17.00’ye kadar e-posta yoluyla;

mustafa.kuru@bebka.org.tr ve onur.koksal@bebka.org.tr adreslerine ya da posta/kargo yoluyla;

 “Altınova mah. İstanbul cad. 424/4 BUTTİM Plaza 6. Kat Osmangazi BURSA” adresine gönderebilirler.

Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif sunacak isteklilerin aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir;

  • Tüm vergiler dâhil (Stopaj, KDV vb.) 15.000 TL’ yi aşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Tekliflerin, e-posta ile sunulacağı durumlarda ileti konusu sekmesine, posta ile sunulduğu durumlarda teklif dosyasının/zarfının üzerine hangi teknik destek faaliyetine yönelik teklif sunulduğunu göstermek üzere ilgili birim fiyat teklif cetvelinde yer alan eğitimin adı ile teklif sahibinin bilgileri bulunmalıdır.
  • Teklif dosyası içeriğinde olması gerekenler;
  • Teknik şartnamede belirtilen destekleyici referans belgeler.
  • Firma tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış Teknik Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetveli

Teklif dosyasında/zarfında; teklif sahibini temsile yetkili kişi/kişilerce imzalanmış her sayfası imzalı birim fiyat teklif cetveli, önerilen eğitmenlerin özgeçmişleri, özgeçmişlerde belirtilen tecrübeleri kanıtlayıcı belgeler, şartnamesinde varsa istenilen diğer belgeler ile teklif sahibini temsile yetkili kişi veya kişilere ait imza sirküleri/imza beyannamesi yer almalıdır.

E-posta ile sunulan tekliflerde; istenilen belgeler taranmış olarak iletinin ekinde sunulacaktır. Bahsedilen hususlara aykırı teklifler ile belgeleri eksik olan teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve sonradan tamamlama/düzeltme yoluna gidilmeyecektir.

2017 Eylül-Ekim dönemi Teknik Destek programından yararlanmaya hak kazanan yedek projelerin Teknik Şartnameleri ve Birim Fiyat Teklif Cetvelleri aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır.

TD07

Kuramdan Uygulamaya STEM Eğitimi

Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İndir

TD68

Çifteler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimi

Çifteler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İndir

TD15

NETCAD Eğitimi ile Afet Yönetiminde Kalitenin Artırılması

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İndir

TD39

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Keles Belediyesi

İndir

TD67

Tarımsal Kooperatifçilik

Yenişehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

İndir

TD59

Endüstri 4.0’ın Eğitime Etkileri: Eğitim 4.0

İnegöl Kaymakamlığı

İndir

TD08

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tarıma Entegre Edilmesi

Eskişehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

İndir

TD23

Kazanimasyon

Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İndir

TD70

Orhangazi için Turizm Danışmanlık Hizmeti

Orhangazi Kaymakamlığ

İndir

TD22

Bilimsel Düşünmede STEM ve Kodlama

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İndir

TD38

Gıda Güvenliği Farkındalık Projes

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği

İndir

TD63

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Akreditasyon Süreci Hazırlık Çalışmaları

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

İndir

TD31

MİNİTAB Destekli İstatistiksel Veri Analiz Eğitimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

 

İndir

TD41

Kümelerin Uluslararasılaştırılması, Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynaklarına Erişim Eğitimi

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Tic. ve San. A.Ş.

İndir

TD66

Gelecek STEM'le Şekillenecek

Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İndir

TD10

GEÇDA Eğitimi

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İndir

TD48

Uygulamalı Dış Ticaret Mevzuatı, Devlet Yardımları, Teşvikler Eğitimi

Uludağ Organize San. Böl. Müd.

İndir

TD32

Yaygın Öğrenim Teknikleri Eğitmen Eğitimi Projesi

Kültür Eğitim ve Proje Derneği

İndir

TD44

Osmaneli Turizminin Gelişmesinde Yöresel Ürünlerin Tanıtımı ve Pazarlama Stratejileri

Osmaneli Belediyesi

İndir

TD49

Kamusal Yaşamda Davranış ve Protokol Kuralları

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İndir