Teknik destek programı kapsamında eğitim/danışmanlık hizmetleri satın almaları ilanı

Teknik destek programı kapsamında eğitim/danışmanlık hizmetleri satın almaları ilanı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA EĞİTİM/DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SATIN ALMALARI İLANI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2018 yılı Temmuz – Ağustos dönemi teknik destek programı kapsamında asil olarak destek almaya hak kazanan projelere yönelik eğitim/danışmanlık hizmet alımı yapılacaktır.

Teklif vermek isteyenlerin, tekliflerini en geç 24.10.2018 Çarşamba, saat 17.00’ye kadar e-posta yoluyla;

mustafa.kuru@bebka.org.tr adresine

ya da posta/kargo yoluyla;

 “Altınova mah. İstanbul cad. 424/4 BUTTİM Plaza 6. Kat Osmangazi BURSA” adresine gönderebilirler.

Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif sunacak isteklilerin aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir;

  • Tüm vergiler dâhil (Stopaj, KDV vb.) 50.000 TL’yi aşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Tekliflerin, e-posta ile sunulacağı durumlarda ileti konusu sekmesine, posta ile sunulduğu durumlarda teklif dosyasının/zarfının üzerine hangi teknik destek faaliyetine yönelik teklif sunulduğunu göstermek üzere ilgili birim fiyat teklif cetvelinde yer alan eğitimin kodu ve adı (ör: TD02- Kalite ve Standardizasyon Odaklı Sektörel Eğitim Programı) ile teklif dosyası içeriğinde teklif sahibinin bilgileri bulunmalıdır.

Teklif dosyası içeriğinde olması gerekenler;

  • Teknik şartnamede belirtilen destekleyici referans belgeler.
  • Firma tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış Teknik Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetveli

Teklif dosyasında/zarfında; teklif sahibini temsile yetkili kişi/kişilerce imzalanmış birim fiyat teklif cetveli ve teknik şartname, önerilen eğitmenlerin özgeçmişleri, özgeçmişlerde belirtilen tecrübeleri kanıtlayıcı belgeler, şartnamesinde varsa istenilen diğer belgeler ile teklif sahibini temsile yetkili kişi veya kişilere ait imza sirküleri/imza beyannamesi yer almalıdır.

E-posta ile sunulan tekliflerde; istenilen belgeler taranmış olarak iletinin ekinde sunulacaktır. Bahsedilen hususlara aykırı teklifler ile belgeleri eksik olan teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve sonradan tamamlama/düzeltme yoluna gidilmeyecektir.

2018 Temmuz- Ağustos dönemi Teknik Destek programından yararlanmaya hak kazanan projelerin Teknik Şartnameleri ve Birim Fiyat Teklif Cetvelleri aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır. Eğitim Müfredat Planları Bilgi Amaçlıdır.

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

Satınalmaya Esas Dosyalar

SA137/TD02

Kalite ve Standardizasyon Odaklı Sektörel Eğitim Programı

Eskişehir Sanayi Odası

indir

SA138/TD08

Enerji Yöneticisi Eğitimi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

indir

SA139/TD11

Sivrihisar'da Geleceği Kodluyoruz

Sivrihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

indir

SA140/TD13

"Eskişehir Denetimli Serbestlik Uzmanlarına Yönelik Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi"

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

indir

SA141/TD17

Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Destekli Eğitsel Oyun Geliştirme Eğitimi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

indir

SA142/TD22

21. Yüzyılda Dijital Eğitim

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

indir

SA143/TD23

Tasarım ve Buluşla Gelişen Öğrenciler

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

indir

SA144/TD28

Eskişehir Ufkunu Genişletiyor: Ufuk 2020 Kampı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

indir

SA145/TD29

Teknoloji Transferinde FSMH Yönetimi ve Ticarileşme Eğitimi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

indir

SA146/TD33

Erasmus+ Ka102 Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarının Öğrencilerinin Yurtdışı Staj Çalışmaları Danışmanlığı

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

indir

SA147/TD34

Trüf Mantarı Yetiştiriciliği Eğitimi

Sarıcakaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

indir

SA148/TD35

AGH Akreditasyon Başvurusu Eğitimi ve Danışmanlığı

Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

indir

SA149/TD36

Sudanotu Yetiştiriciliği Eğitimi

Alpu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

indir