Teknik Destek Programı Kapsamında Eğitim/Danışmanlık Hizmetleri Satın Almaları İlanı

Teknik Destek Programı Kapsamında Eğitim/Danışmanlık Hizmetleri Satın Almaları İlanı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2019 yılı Eylül- Ekim dönemi teknik destek programı kapsamında asil/yedek olarak destek almaya hak kazanan projelere yönelik eğitim/danışmanlık hizmet alımı yapılacaktır.

Teklif vermek isteyenlerin, tekliflerini en geç 27.12.2019 Cuma, saat 17.00’ye kadar e-posta yoluyla;

mustafa.kuru@bebka.org.tr adresine

ya da posta/kargo yoluyla;

 “Altınova mah. İstanbul cad. 424/4 BUTTİM Plaza 6. Kat Osmangazi BURSA” adresine gönderebilirler.

Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif sunacak isteklilerin aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir;

  • Tüm vergiler dâhil (Stopaj, KDV vb.) 50.000 TL’yi aşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Tekliflerin, e-posta ile sunulacağı durumlarda ileti konusu sekmesine, posta ile sunulduğu durumlarda teklif dosyasının/zarfının üzerine hangi teknik destek faaliyetine yönelik teklif sunulduğunu göstermek üzere yalnızca ilgili birim fiyat teklif cetvelinde yer alan eğitimin kodu (ör: TD01) ile teklif dosyası içeriğinde teklif sahibinin bilgileri bulunmalıdır.
  • Eğitim süreleri toplam gün sayısı olarak sabit olmakla beraber tarihler yüklenici firma ile yararlanıcı kurum arasında uzlaşma ile belirlenecektir. Yararlanıcı kurumlar mevcut iş durumları nedeniyle eğitim toplam süresini bölmek isteyebilirler yüklenici firmaların teklif verirken bunu göze alması gerekmektedir. (Örn: eğitim toplam gün sayısı 4 gün ise ardarda 4 gün olabileceği gibi bir hafta ara ile 2 +2 gün şeklinde de yapılabilir).

Teklif dosyası içeriğinde olması gerekenler;

  • Teknik şartnamede belirtilen destekleyici referans belgeler.
  • Firma tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış Teknik Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetveli

Teklif dosyasında/zarfında; teklif sahibini temsile yetkili kişi/kişilerce imzalanmış birim fiyat teklif cetveli ve teknik şartname, önerilen eğitmenlerin özgeçmişleri, özgeçmişlerde belirtilen tecrübeleri kanıtlayıcı belgeler, şartnamesinde varsa istenilen diğer belgeler (diploma, referans yazısı, sertifika, cv, vb.)

E-posta ile sunulan tekliflerde; istenilen belgeler taranmış olarak iletinin ekinde sunulacaktır.

Bahsedilen hususlara aykırı teklifler ile belgeleri eksik olan teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve sonradan tamamlama/düzeltme yoluna gidilmeyecektir!

2019 Eylül- Ekim dönemi Teknik Destek programından yararlanmaya hak kazanan projelerin Teknik Şartnameleri ve Birim Fiyat Teklif Cetvelleri aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır.

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

Satın almaya Esas Dosyalar

TD/0074

Sağlık Tesislerimizde Yalın Yönetim Farkındalık Eğitimi (Uygulamalı)

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

 

indir

TD/0075

Yalın Dijital Dönüşüm Eğitim Ve Danışmanlık Programı

Eskişehir Sanayi Odası

 

indir

TD/0076

İnsansız Hava Araçları (İha) Kullanımı İçin İha1 Kategorisinde Yasal Sertifikalandırma Eğitimi

Kadastro Müdürlüğü

 

indir

TD/0078

İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi

Basın İlan Kurumu Bursa Şubesi

 

indir

TD/0083

Otizmli Bireylerin Yaşam Kalitelerinin Ve Toplumsal Hayata Katılımlarının Artırılması.

Mavi Yaşam Eğitim Ve Spor Kulübü Derneği

 

indir

TD/0085

Yalın Hastane Sistemi Ve Uygulamaları

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü

 

indir

TD/0086

Gıda Duyusal Analizlerinde Teknik Yeterlilik Eğitimi (Gıda Dat-Ye)

Bursa Gıda Ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

 

indir

TD/0088

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

indir

TD/0090

Dijital Tarım

Eskişehir İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü

 

indir

TD/0091

Yeni Nesil Ticaret: E-Ticaret

Müstakil Sanayici Ve İşadamları Derneği İnegöl Şubesi

 

indir

TD/0099

Eğitimde Oyunlaştırma Ve Eğitimde Kaçış Odaları Uygulamaları

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

indir

TD/0100

Eskişehir Osb Megem A.Ş. Laboratuvar Akreditasyon Süreçleri Ve Eğitimi

Megem Endüstriyel Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi A.Ş.

 

indir

TD/0103

E-İhracat Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Profesyonel Mentor Havuzunun Oluşturulması

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

 

indir

TD/0106

Odunpazarı Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi

Odunpazarı Belediyesi

 

indir