Teknik Destek Programı Kapsamında Eğitim/Danışmanlık Hizmetleri Satın Almaları İlanı

Teknik Destek Programı Kapsamında Eğitim/Danışmanlık Hizmetleri Satın Almaları İlanı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2020 yılı Mayıs-Haziran dönemi teknik destek programı kapsamında asil olarak destek almaya hak kazanan projelere yönelik eğitim/danışmanlık hizmet alımı yapılacaktır.

Teklif vermek isteyenlerin, tekliflerini en geç 21.08.2020 Cuma, saat 17.00’ye kadar e-posta yoluyla;

mustafa.kuru@bebka.org.tr ve seher.ileriturk@bebka.org.tr adresine ya da

posta/kargo yoluyla;

 “Altınova mah. İstanbul cad. 424/4 BUTTİM Plaza 6. Kat Osmangazi BURSA” adresine gönderebilirler.

Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif sunacak isteklilerin aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir;

  • Tekliflerin, e-posta ile sunulacağı durumlarda ileti konusu sekmesine, posta ile sunulduğu durumlarda teklif dosyasının/zarfının üzerine hangi teknik destek faaliyetine yönelik teklif sunulduğunu göstermek üzere yalnızca ilgili birim fiyat teklif cetvelinde yer alan eğitimin kodu (ör: TD01) ile teklif dosyası içeriğinde teklif sahibinin bilgileri bulunmalıdır.
  • Eğitim süreleri toplam gün sayısı olarak sabit olmakla beraber tarihler yüklenici firma ile yararlanıcı kurum arasında uzlaşma ile belirlenecektir. Yararlanıcı kurumlar mevcut iş durumları nedeniyle eğitim toplam süresini bölmek isteyebilirler yüklenici firmaların teklif verirken bunu göze alması gerekmektedir. (Örn: eğitim toplam gün sayısı 4 gün ise ardarda 4 gün olabileceği gibi bir hafta ara ile 2 +2 gün şeklinde de yapılabilir).

Teklif dosyası içeriğinde olması gerekenler;

  • Teknik şartnamede belirtilen destekleyici referans belgeler.
  • Firma tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış Teknik Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetveli

Teklif dosyasında/zarfında; teklif sahibini temsile yetkili kişi/kişilerce imzalanmış birim fiyat teklif cetveli ve teknik şartname, önerilen eğitmenlerin özgeçmişleri, özgeçmişlerde belirtilen tecrübeleri kanıtlayıcı belgeler, şartnamesinde varsa istenilen diğer belgeler (diploma, referans yazısı, sertifika, cv, vb.)

E-posta ile sunulan tekliflerde; istenilen belgeler taranmış olarak iletinin ekinde sunulacaktır.

Bahsedilen hususlara aykırı teklifler ile belgeleri eksik olan teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve sonradan tamamlama/düzeltme yoluna gidilmeyecektir!

2020 Mayıs-Haziran dönemi Teknik Destek programından yararlanmaya hak kazanan projelerin Teknik Şartnameleri ve Birim Fiyat Teklif Cetvelleri aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır.

 

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

Satın almaya Esas Dosyalar

TD/018

EVep16- Versiyon 3 Projesi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İndir

TD/022

Sürdürülebilir Üretim Danışmanlık Hizmet Alımı

Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İndir

TD/023

Otomotiv Endüstrisinde Araç & Kalıp Projelerinin Etkileşimi ve Kalıp Yatırım Yönetimi Eğitimi

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği

İndir

TD/024

Bursa'daki Bilişim Firmalarının İnovasyon Kapasitelerinin Artırılması ve Rekabetçi Hizmet Süreçlerinin Geliştirilmesi

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

İndir

TD/028

Kültürel Mirasın Korunmasında Sürdürülebilir Bir İş Modeli: Müzik Müzeciliği

Nilüfer Belediyesi

İndir

TD/035

Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Hazırlamaya Yönelik Kapasite Geliştirme

Tepebaşı Belediyesi

İndir

TD/038

Gıdaların Duyusal Analizlerinde Teknik Yeterlilik, Validasyon ve Yeni Yaklaşımlar Eğitimi

Bursa Uludağ Üniversitesi

İndir

TD/039

Tekstil Sektöründe Proses Bazlı Verimlilik Tespit Danışmanlığı ve Eğitimi

Uludağ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

İndir

TD/042

Kadınlarımız Çalışıyor İlçemiz Gelişiyor

Sarıcakaya Belediyesi

İndir

TD/045

Bursa Girişimci Topluluğu Oluşturulması

Uludağ Teknoloji Transfer Ofisi Tic.ve San. A.Ş.

İndir