TET AR-GE Proje Baharı 5 Başvuruları Başladı

TET AR-GE Proje Baharı 5 Başvuruları Başladı

ETKİNLİK AMACI
AR-GE Proje Pazarı vasıtasıyla Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.
TEMA / KONU
Etkinliğin temaları Elektrik, Elektronik ve Bilişim’dir. Bu temalar altında aşağıdaki altbaşlıklar altında projelerin önerilmesi tavsiye edilmekle beraber, bu altbaşlıklar dışındaki konularda belirtilen temalar kapsamında olduğu müddetçe kabul edilebilecektir.
1. Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları
2. Enerji üretim, iletim ve dağıtımına yönelik uygulamalar
3. Çevre ve Enerji verimliliği uygulamaları
4. Diğer Elektrik Elektronik Uygulamaları
TAKVİM

Başvuru Tarihleri : 5 Ekim 2015 – 12 Şubat 2016

Proje Pazarı Etkinlik Tarihi :5-6 Nisan 2016

PROJE YARIŞMASI DEĞERLENDİRME ve ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ

Ar-Ge Proje Pazarı’na katılmaya hak kazanan proje sahipleri istedikleri takdirde ödül
kategorisinde de değerlendirmeye alınacaklardır. Başvuran projeler arasından Ödül Kurulu
tarafından başarılı bulunan projeler aşağıdaki miktarlarda ödüllendirileceklerdir.

4 kategoride:
1.’lik ödülü : 20.000 TL
2.’lik ödülü : 10.000 TL
3.’lük ödülü : 7.500 TL

Katılım koşulları ve diğer detaylar için http://www.tetprojepazari.org/tr/