TKDK Onbirinci Başvuru İlanına Çıkmıştır

TKDK Onbirinci Başvuru İlanına Çıkmıştır

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 26 Ağustos 2013
tarihinde Onbirinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır. Bursa’nın da içinde yer aldığı 42 ilde;
  • Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
  • Et Üreten Tarımsal İşletmeler
  • Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
  • Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
  • Meyve ve Sebzelerin Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
  • Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
  • Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
  • Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin
  • Kırsal Turizm
  • Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi Geliştirilmesi

alanlarında sunulacak 5.000 Avro’dan 3.000.000 Avro’ya kadar değişen bütçedeki yatırım projelerine %50-65 arasında değişen oranlarda hibe desteği sağlanacaktır.

Başvurular 30.09.2013 tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 31.10.2013, saat 21.00’dir.
Daha detaylı bilgiye http://www.tkdk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.