Ufuk2020 Programı Yeşil Mutabakat Çağrısı açılıyor

Ufuk2020 Programı Yeşil Mutabakat Çağrısı açılıyor

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal*) hedefleri kapsamında hazırlanan Ufuk2020 Programı Yeşil Mutabakat Çağrısı'nın 18 Eylül 2020 tarihinde açılması planlanmaktadır. Çağrı, 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirmek konusundaki genel hedefi ile bir dizi derinden dönüştürücü politikalar tasarlamayı, Ar-Ge ve yenilik projeleri yoluyla bu hedeflere katkı sunmayı amaçlamaktadır.

26 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kapanması planlanan çağrıda; 10 ana alanda toplamda 20 konu başlığı bulunmaktadır. Çağrı başlıklarını ve sorumlularını incelemek için tıklayınız.

Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı konusunda; TÜBİTAK tarafından, 14 Temmuz 2020 tarihinde Bilgi Günü etkinliği ve 27 Ağustos tarihinde Çağrı Genel Eğitimi etkinliği düzenlenmiştir. Bu etkinliklerin sunumlarına ulaşmak için: