Yapılandırma Başvuru Süreleri Uzatıldı

Yapılandırma Başvuru Süreleri Uzatıldı

YAPILANDIRMA BAŞVURU SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA;

İl özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının, 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun “Diğer Hükümler” başlıklı 4.maddesinin 11.fıkrası gereği yapılandırılmakta olan Ajans bütçe payı borçları için başvuru ve ilk taksit süreleri, 30.12.2020 tarih ve 31350 saylı Resmi Gazetede yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay uzatılmıştır. Bu karara göre, 30/6/2020 tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde 17.11.2020 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan pay borçlarına ilişkin olarak yapılandırmadan yararlanmak isteyen il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının 28.02.2021 tarihine kadar Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’na başvurması gerekmektedir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Ayrıntılı Bilgi İçin:  Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı İdari ve Mali İşler Birimi ile görüşünüz.