Yatırım Destek Ofislerinin görev ve yetkileri nelerdir?

Yatırım Destek Ofisi (YDO), bulundukları illerde iş ve yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı ve teşvikiyle ilgilenen Kalkınma Ajansına bağlı birimdir.

Türkiye’de bulunan 26 Kalkınma Ajansına bağlı 81 ilin her birinde bir Yatırım Destek Ofisi bulunmaktadır.

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi’nde BEBKA’ya bağlı Bursa Yatırım Destek Ofisi, Eskişehir Yatırım Destek Ofisi ve Bilecik Yatırım Destek Ofisi olmak üzere 3 Yatırım Destek Ofisi (YDO) bulunmaktadır.

YDO’ların görev ve yetkileri şunlardır:

  • İlin iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve İle yatırımcı çekmek,
  • Yatırımcılara teşvik ve devlet destekleriyle ilgili bilgi sağlamak ve onları yönlendirmek,
  • Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırmak üzere ajans yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek,
  • Yatırımları izlemek,
  • Yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak,
  • Bölge illerinin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak,
  • İlin iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
  • İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapmak/yaptırmak
  • Yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmek,
  • Teşvik belgeli yatırımların ara izlemelerini yapmak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle teşvik belgelerinin ekspertiz ve kapama işlemlerini gerçekleştirmek.

Görevleri ile ilgili olarak Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri’ne sorumlu olan YDO’ların sunduğu bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri ücretsizdir.

Bursa Yatırım Destek Ofisi’yle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Eskişehir Yatırım Destek Ofisi’yle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bilecik Yatırım Destek Ofisi’yle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.