Yatırım Teşvik Sistemi

Yatırım Teşvik Sistemi'ne ilişkin neler yapılmaktadır?

Kalkınma Ajansları, Yatırım Teşvikleri konusunda yatırımcıya bilgi vermekte, mevzuatın uygun gördüğü çerçevede teşvik belgeli yatırımların ara izlemelerini yapmakta ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle teşvik belgelerinin kapama ekspertizi işlemlerini yürütmektedir.

Yatırım teşvik sistemi, ülkenin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

Cari açığın kapatılması, en az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin genişletilmesi, destek unsuru miktarlarının artırılması, kümelenme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, teknoloji dönüşümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi yeni yatırım teşvik sisteminin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Yerli ve yabancı yatırımcılar, teşvik sisteminin avantajlarından eşit şekilde faydalanabilmektedir.

Teşvik sistemi üç ayrı rejimden oluşmaktadır:

  1. Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları
  2. Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları
  3. Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

31 Mayıs 2018 tarih ve 30437 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği uyarınca 02 Temmuz 2018 tarihinden sonra Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) aracılığıyla yapılmaktadır. Gerekli bilgilendirmelere, https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri sayfasından, diğer tüm desteklere de https://www.yatirimadestek.gov.tr sayfasından ulaşılabilir.