Yeni COSME Proje Teklif Çağrısı yayınlandı…

Yeni COSME Proje Teklif Çağrısı yayınlandı…

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Programı kapsamında sürdürülebilir ve sirküler moda endüstrisi sağlamak amacıyla “Accelerate and Scale Up Innovation Applications for a Sustainable and Circular Fashion Industry” proje teklif çağrısı yayımlanmışır.
Bu çağrının amacı Avrupa Moda endüstrisinin rekabet edebilirliğini artırmak ve endüstrinin çevreci yapısını KOBİ’lerin kapasitesini destekleyerek güçlendirmektir. Endüstri daha sürdürülebilir bir yapıya sahip olacak ve iş modeli sirküler bir hale gelecektir.
Çağrının 3 ana amacı şu şekilde sıralanabilir:

  • Uluslararası işbirliğini destekleyerek bilgi akışını sağlamak, böylece sürdürülebilir/sirküler bir moda endüstrisini desteklemek;
  • Moda endüstrisinde faaliyet gösteren KOBİ’ler, tasarımcılar ve start-uplar arasından iş modellerini daha sürdürülebilir ve sirküler hale getirmek arzusunda olanlar için kapasite geliştirme yardımında bulunmak;
  • KOBİ’lere, tasarımcılara ve start-uplara finansal ve teknik destek sağlayarak onları yenilikçi uygulamalar, ürünler ve fikirler geliştirmeleri konusunda desteklemektir.

Teklifler elektronik olarak 17 Aralık 2019 saat: 17.00'ye (Brüksel saati) kadar sunulabilir. Elektronik başvuru yapmadan önce “Başvuru Sahipleri İçin Rehber” doküman ve tüm detayları içeren “Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir. Çağrı metni ve diğer ilgili dokümanlar aşağıdaki sayfada bulunmaktadır:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-circfash-2019-3-02-innovation-applications-sustainable-and-circular-fashion-industry