Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Yatırımlarının Finansmanı Seminerleri

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Yatırımlarının Finansmanı Seminerleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) olarak kaynak verimliliği teması altında çalışmalar yürütmekteyiz.  Bu kapsamda BEBKA ve Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) işbirliğiyle yerel yönetimler ve özel sektöre yönelik  Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Yatırımlarının Finansmanı Seminerleri düzenlenecektir.

TurSEFF, kamu ve özel sektör tarafından uygulanacak “Sürdürülebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği” yatırımları için finansman sağlamak üzere oluşturulmuş bir programdır. Program Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilmiş olup 2010 yılından bu yana Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmektedir. Program kapsamında yatırımcılar, uygunluk kriterlerini taşıyan söz konusu alanlardaki yatırım projeleri için anlaşmalı finansal kurumların kredi veya leasing araçlarına başvuru yapabilmektedir. Yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan bir ekip, yatırımcıların projelerini belirlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmakta ve onlara başarılı başvurular hazırlamaları için destek sağlamaktadır. Sağlanan bu teknik destek ücretsiz olup Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Konuyla ilgili ilk seminer Bölgemizde yer alan yerel yönetimlerin idari ekipleri, fen işleri, çevre, ulaşım, su ve kanalizasyon birimleri ile proje, finans birimi çalışanlarına yönelik düzenlenecektir. İkinci seminer ise Bölgemizdeki TSO ve OSB Müdürlüklerinin idari ekip ve personellerine ile KOBİ’lerin yetkililerine yönelik olmak üzere planlanmıştır. TurSEFF uzmanları tarafından yapılacak söz konusu seminerlere tüm paydaşlarımız davetlidir.
 

Yerel Yönetimler için Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Semineri

Özel Sektöre Yönelik Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Semineri