Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 08.02.2006 tarih ve 26074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”un 3. maddesine dayanılarak Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda 14 Temmuz 2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

703 sayılı KHK’nın 17/d maddesiyle, 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin birçok maddesi yürürlükten kaldırılmasının ardından 1 (bir) no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 387. maddesiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlanmıştır.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın tabi olduğu mevzuat aşağıdadır.

KANUN

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

YÖNETMELİKLER

Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği – (Ek için tıklayınız.)

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği

USUL ve ESASLAR

Kalkınma Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen KaynaklarınKullanımı Usul ve Esasları

Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet Ve Yapım İşi Satınalma Ve İhale Usul Ve Esasları

Kalkınma Ajansları Çalışma Usul Ve Esasları

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar (2009/15236)

Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar (2008/27062)

Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar (2009/15433)

Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar (2006/10550)

Belediyelerin Bütçe Gelirleri Üzerinden Kalkınma Ajanslarına Aktaracakları Payların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

DİĞER MEVZUAT

Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu ve Ekleri