ORGANİZASYON YAPISI

Ajans, Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofislerinden müteşekkildir. Kalkınma Kurulu danışma organı, Yönetim Kurulu karar organı, Genel Sekreterlik icra organıdır. BEBKA kurumsal yapılanmasını tamamlayarak Ocak 2011 itibariyle çalışma birimlerini oluşturmuştur. Eskişehir, Bilecik ve Bursa illerinde yatırım destek ofisleri kurulmuş, ilgili uzman personelin atamaları yapılmıştır. BEBKA idari yapılanması aşağıda yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu ajansın karar organıdır ve ilgili kanun gereği aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: Bölge illerinin valileri, Bölge illerinin belediye başkanları, Bölge illerinin il genel meclisi başkanları, Bölge illerinin ticaret ve sanayi odası başkanları

Başkan Bilecik Valisi Şefik AYGÖL

Bursa Valisi Mahmut DEMİRTAŞ

Eskişehir Valisi Hüseyin AKSOY

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa BOZBEY

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ayşe ÜNLÜCE

Bilecik Belediye Başkanı Melek MIZRAK SUBAŞI 

Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan KURTULMUŞ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim BURKAY

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin KESİKBAŞ

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin GÜLER

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet ERGÜN

BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri BAYRAM

GENEL SEKRETERLİK

Genel Sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel Sekreterliğe bağlı çalışma birimleri ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri Genel Sekreterdir. Genel Sekreter görevlerinde yönetim kuruluna karşı sorumludur.

GENEL SEKRETERLİK

Sabri BAYRAM
BEBKA Genel Sekreter Vekili

Erzincan’da dünyaya gelen Sabri Bayram, ilk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra 2011 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Adalet Ön Lisans programını da tamamlayan Bayram, eğitiminin ardından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)’nda Program Yönetimi Uzmanı olarak görev yapmıştır. KUZKA’daki görevinin ardından Bayram, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)’nda Program Yönetimi Birimi ile Planlama, Programlama ve Koordinasyon Biriminde uzman ve yönetici gibi farklı seviyelerde görev almıştır. Proje yönetimi, proje döngüsü ile girişimciliğin finansmanı, hızlandırıcı programları, bölgesel girişim sermayesi modeli gibi BEBKA’nın vizyon projelerinde görev alan Bayram, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevine vekaleten atanan Sabri Bayram bekardır.

GENEL SEKRETERLİĞE BAĞLI BİRİMLER