Araştırma, Rapor ve Stratejik Planlar

BEBKA’nın tabi olduğu mevzuat doğrultusunda, Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı ile ortaya konan hedefleri dikkate alarak bölgenin kalkınmasına yönelik kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmakta, rapor ve yayınlar hazırlamaktadır.

Sektörel ve Tematik Raporlar

Sorry, no posts matched your criteria.

Strateji ve Planlar

Sorry, no posts matched your criteria.