11. KALKINMA PLANI HAZIRLIKLARINDA ESKİŞEHİRLİLERİN GÖRÜŞLERİ ALINDI…

11. KALKINMA PLANI HAZIRLIKLARINDA ESKİŞEHİRLİLERİN GÖRÜŞLERİ ALINDI…

Türkiye’nin kalkınmasıyla ilgili yapılması öngörülen temel tercihler ve izlenecek stratejiler konusunda bölgelerdeki temel paydaşların katkılarının alındığı 11. Kalkınma Planı İl Toplantıları kapsamında, Eskişehirlilerin görüşleri alındı.

Eskişehir Valiliği’nin koordinasyonunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından gerçekleştirilen toplantıya; Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim’in yanı sıra diğer ilgililer katıldı.

Programın açılışında konuşan ve toplantının amacı hakkında bilgiler veren BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, “11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde kamu kesimi, özel kesim, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile diğer yerel paydaşlarımızın toplumsal ve ekonomik hayata katılımı konusunda görüşlerini alabilmek için burada toplanmış bulunmaktayız” dedi.

 

Gerim, “43 ihtisas komisyonu, 32 çalışma grubu oluşturuldu”

Kalkınma Planı’nın katılımcı bir biçimde hazırlanması adına Kalkınma Bakanlığı’nın 43 özel ihtisas komisyonu ve 32 çalışma grubu oluşturduğunu hatırlatan Gerim, “Her ilde Kalkınma Ajansları koordinasyonunda yapılacak il toplantılarıyla birlikte çeşitli sektör ve temalardaki konuların derinlemesine tartışılarak öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. 11. Kalkınma Planı’nda stratejik tercihlerin daha odaklı ve isabetli yapılabilmesi için toplumun her kesiminin görüşlerinin alınması önem arz etmektedir.  Bu nedenle odak grupların yanı sıra il düzeyinde yürütülecek çalışmalarda mümkün olduğunca geniş bir paydaş tabanına ulaşma ve paydaşların ekonomik, sosyal ve kurumsal yönleriyle dengeli temsili esas alınmıştır.  Özellikle kadın ve gençlere yönelik oturumlarla kadın ve gençlerin istihdamı, girişimciliğinin artırılması ve sosyal hayata katılımı üzerine stratejiler belirlenecektir” dedi.

Toplantının önemine dikkat çeken Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca da “Mustafa Kemal Atatürk’ün söylemiş olduğu bir söz var, biz bunu gerçekleştirmek için çok hızlı adımlar atmak durumundayız. Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla oluyor. Ekonomik bağımsızlığın yolu da aslında Kalkınma Planları’ndan geçiyor. Siz, ne kadar doğru planlamalar yaparsanız, vizyon olarak doğru vizyonu çizerseniz, o kadar hızlı bir şekilde ekonominizi geliştirebiliyorsunuz. İçinde bulunduğumuz çağ, çok hızlı değişimlere sahne olan bir çağ. 5-10 yıl içinde çok farklı bir dünya çehresinde olacağız, farklı bir dünya bizi bekliyor. Yapay zekanın çok yaygınlaşacağı, robotların iş sektöründe, üretim sektöründe büyük pay sahibi olacağı, ulaşım ve iletişim araçlarının çok daha hızlı biçimde gelişeceği ve tüm dünyada yayılacağı bir dönem olacak. Dolayısıyla bu döneme hazır olmamız lazım ülke olarak” dedi.

 

Eskişehirlilerin öncelikleri belirlendi

Yapılan açılış konuşmalarının ardından BEBKA Planlama Birim Başkan Vekili Elif Boz Ulutaş da toplantının içeriği ve işleyişi hakkında bilgiler verdi. Ulutaş, “Ajans, toplantılardan elde edilen sonuçları her bir alt-öncelik için en fazla beş madde olmak üzere özetleyerek bakanlığa raporlayacaktır” dedi.

Ulutaş’ın sunumunun ardından katılımcılar gruplar halinde, belirli olan 17 öncelik üzerinde puanlama yaparak, bu öncelikleri 5’e indirdi. Katılımcılar daha sonra, bu 5 önceliğin destekleyici politikaları tespit etti. Bu tespitin ardından katılımcılar gruplar halinde, kendilerine verilen politika konuları üzerinde tartışarak, bunların nasıl hayata geçirilebileceğini dair istişarelerde bulundu.

11.Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları kapsamında 14 Şubat Çarşamba günü ise, Eskişehir Anemon Hotel’de kadınların ve gençlerin katılımıyla, kadının ve gençlerin kalkınmadaki rolünü artırmaya yönelik öncelikler ve tedbirler katılımcılarla birlikte değerlendirilecek.