2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

BEBKA’dan Doğrudan Faaliyet Desteği almaya hak kazanan projeler açıklandı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik Bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 02.05.2012 tarihi itibarıyla toplam 700.000 TL bütçeli “2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı’nı başlatmıştır.

İlan tarihinden 13.07.2012 tarihine kadar teslim alınan projelerden, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca değerlendirme süreci tamamlanan ve Yönetim Kurulu onayı ile destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir. Buna göre, 13.07.2012 tarihine kadar teslim alınan projelerden destek almaya hak kazanan projeler aşağıda belirtilmiştir:

Başarılı proje Listesi:

Başvuru Kodu Başvuru Sahibi Kurum Proje Adı
TR41-12-DFD-004 Eskişehir Valiliği Sanaroma Müze Fizibilitesi
TR41-12-DFD-005 Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Açık Hava Müzesi Fizibilite Çalışması
TR41-12-DFD-006 Eskişehir İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir Saha Çalışmaları
TR41-12-DFD-009 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bursa, Eskişehir, Bilecik’te Termal Turizm Sektör Araştırması
TR41-12-DFD-010 Bursa İl Özel İdaresi Kültürpark Dağyenice Hattı Jeotermal Su Taşıma Fizibilite Raporu

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan Doğrudan Faaliyet Desteği almaya hak kazanan ve kazanamayan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır. Doğrudan Faaliyet Desteği almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile bildirim tarihinden itibaren en geç 15 günü içerisinde sözleşme imzalanacak ve projelerin uygulama ve izleme süreci başlayacaktır. Başvuru sahiplerinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilecektir.

Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile yapılacak sözleşme için istenen evrak listesi aşağıda sunulmaktadır.

Destek almaya hak kazanan projeler için toplam destek tutarı 335.290 TL olup programın toplam bütçesi olan 700.000 TL’den geriye 364.710 TL’lik kısım, belirtilen tarihten sonraki başarılı projeler için kullanılabilir durumdadır. Programın Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu ve ek dosyaları Ajans internet sitesinde Destekler menüsünde BEBKA Destekleri – Açık Destek Programları başlığı altında yer almaktadır. Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 30 Kasım 2012 tarihine kadar açık kalacak ve başvurular geldikçe değerlendirilecektir. Kullanılabilir bütçe tamamlandığında bu durum ilan edilerek yeni başvuru alınmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.