2012 YILI PROJE BAŞVURULARI SONA ERDİ

2012 YILI PROJE BAŞVURULARI SONA ERDİ

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 24 Aralık 2012 tarihinde ilan edilmiş olan 2012 yılı Proje Teklif Çağrılarına başvurular 20 Mart 2013 günü saat 17.00 itibariyle sona erdi. Toplam 20 milyon TL bütçeli üç başlıkta ilan edilen Proje Teklif Çağrılarından Sürdürülebilir Sanayi Mali Destek Programına 28, Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına 29, Turizm Tanıtım Mali Destek Programına 25 proje olmak üzere toplam 82 proje başvurusu yapılmıştır.

Proje başvurularının tamamlanmasının ardından projelerin değerlendirilmesi süreci başlayacaktır. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön incelemede; projelerin idari ve uygunluk kontrolleri yapılacaktır. Yapılan başvurular üzerinden, başvuru rehberinde talep edilen belgelerin doğru ve eksiksiz sunulmuş olması ve başvuru sahibinin, ortaklarının ve proje konularının başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu gibi hususlar yönünden yapılacak ön inceleme sonucunda başarılı bulunan projeler teknik ve mali değerlendirme aşamasına alınacaktır. Proje başvuru sahipleri eksik evrak sürecini KAYS üzerinden takip edebilecektir. Teknik ve mali değerlendirme aşamasında başvuru rehberinde belirtilen değerlendirme usulleri ve kriterleri doğrultusunda projeler bağımsız değerlendiricilerce değerlendirilecektir. 2012 Yılı Mali Destek Programlarına dair değerlendirme sürecinin 2013 Mayıs ayı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden BEBKA 2012 yılı Mali Destek Programlarına ilgi göstererek proje başvurusunda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür eder, bölgemiz için hayırlı olmasını dileriz.