2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2012 Yılı Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran dönemi değerlendirme sonuçları açıklandı…

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik eğitim ve uzman/danışman desteği sağlamak amacıyla “2012 Yılı Teknik Destek Programı”nı başlatmıştır. Teknik Destek Programı için başvurular Mayıs ayı başından itibaren alınmış olup, projeler Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül- Ekim ve Kasım- Aralık aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir.

2012 yılı Mayıs-Haziran Dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir. Mayıs-Haziran dönemine teslim alınan 17 adet projeden başarılı olarak destek almaya hak kazananların listesi aşağıdaki gibidir:

2012 Yılı Mayıs-Haziran Döneminde Teknik Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

Başvuru Kodu Başvuru Sahibi Kurum Proje Adı
TR41-12-TD-01-03 Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Turizm personeli, Türk Dünyası Kültür Başkentliğine Hazırlanıyor.
TR41-12-TD-01-04 Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Yeni Araştırmalarla Kaliteli Hizmet Sunumu
TR41-12-TD-01-06 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksek Okulu Dış Ticarette Standardizasyon, Akreditasyon ve Sertifikasyon Uygulamaları
TR41-12-TD-01-08 Bursa Orman Bölge Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Projesi
TR41-12-TD-01-12 İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Psikolojik ve Projektif Test Merkezi
TR41-12-TD-01-15 Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Etkili Personel Yetkili Kurum
TR41-12-TD-01-17 Teknik Elemanlar Gelişim ve İletişim Derneği A-2 Tipi Mühendislik Akustiği

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan teknik destek almaya hak kazanan ve kazanamayan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır. Teknik Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanacak ve projelerin uygulama ve izleme süreci başlayacaktır.

Başarılı başvuru sahipleri yazılı olarak da bilgilendirilmekle birlikte, sözleşmeler, başarılı teknik destek başvurularının Ajansın internet sitesinde yayınlanmasını müteakip en geç on iş günü içinde imzalanacaktır. Başvuru sahiplerinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilecektir.

2012 yılı Teknik Destek programı Temmuz-Ağustos dönemi başvuruları alınmakta olup, programın Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu ve ek dosyaları Ajans internet sitesinde Destekler menüsünde BEBKA Destekleri – Açık Destek Programları başlığı altında yer almaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.