2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI TEMMUZ-AĞUSTOS DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI TEMMUZ-AĞUSTOS DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik eğitim ve uzman/danışman desteği sağlamak amacıyla “2012 Yılı Teknik Destek Programı”nı başlatmıştır. Teknik Destek Programı için başvurular Mayıs ayı başından itibaren alınmış olup, projeler Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül- Ekim ve Kasım- Aralık aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir.

2012 yılı Temmuz-Ağustos Dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir. Temmuz-Ağustos dönemine teslim alınan 18 adet projeden başarılı olarak destek almaya hak kazananların listesi aşağıdaki gibidir:

2012 Yılı Temmuz-Ağustos Döneminde Teknik Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

Başvuru Kodu Başvuru Sahibi Kurum Proje Adı
TR41-12-TD-02-01 Bursa İl Özel İdaresi Yönetici Geliştirme Projesi
TR41-12-TD-02-03 Eskişehir Sanayi Odası KOBİ’lerde İnovatif Yönetim Becerileri
TR41-12-TD-02-04 Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kriz ve Stres Yönetimine Yönelik Öğretmen Eğitimi
TR41-12-TD-02-05 Sosyal Politikalar Merkezi Derneği Saha Araştırmaları için Kapasite Geliştirme
TR41-12-TD-02-08 Eskişehir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tar-gel Personelinin Teknik ve Mesleki Eğitimi
TR41-12-TD-02-09 Butekom Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi Projesi
TR41-12-TD-02-10 Osmangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Etkili İletişim ve Müşteri Memnuniyetini Geliştirme
TR41-12-TD-02-11 Yenişehir OSB Müdürlüğü Autocad Eğitimi
TR41-12-TD-02-12 Odunpazarı Belediyesi Odunpazarı Belediyesi Hizmet Verimliliği ve Bilgi Güvenliği Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi
TR41-12-TD-02-17 Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün EFQM Mükemmellik Yolculuğu
TR41-12-TD-02-18 Bilecik İl Dernekler Müdürlüğü Bilecik’te Sivil Toplum Kuruluşları için Kapasite Geliştirme Projesi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan teknik destek almaya hak kazanan ve kazanamayan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır. Teknik Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanacak ve projelerin uygulama ve izleme süreci başlayacaktır.

Başarılı başvuru sahipleri yazılı olarak da bilgilendirilmekle birlikte, sözleşmeler, başarılı teknik destek başvurularının Ajansın internet sitesinde yayınlanmasını müteakip en geç on iş günü içinde imzalanacaktır. Başvuru sahiplerinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilecektir. Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin sözleşme esnasında sunmaları gereken belgelerin listesi için tıklayınız.

2012 yılı Teknik Destek programı Eylül-Ekim dönemi başvuruları alınmakta olup, programın Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu ve ek dosyaları Ajans internet sitesinde Destekler menüsünde BEBKA Destekleri – Açık Destek Programları başlığı altında yer almaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.