2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇIKLANDI

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇIKLANDI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Bu çağrı kapsamında “Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı”, “Kırsalda Ekonomik Gelişim”, “İşbirliği ve Gelişim, “Çevre Küçük Ölçekli Altyapı” ve “Çevre Dostu Üretim” mali destek programları hazırlanmıştır.

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı’nda bölgenin kalkınması için belirlenen gelişme eksenleri doğrultusunda hazırlanan beş mali destek programına ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı: Bu programın amacı Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde hizmet ve erişim altyapısını geliştirerek dezavantajlı grupların yaşam kalitesini ve sosyal hayata katılımlarını artırmaktır. Programın toplam bütçesi 10.000.000 TL’dir.
  • Kırsalda Ekonomik Gelişim Mali Destek Programı: Bu programın amacı, Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde kırsal alanlarda tarım ve sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve tarım dışı faaliyetler ile ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı sağlanmasıdır. Programın toplam bütçesi 11.000.000 TL’dir.
  • İşbirliği ve Gelişim Mali Destek Programı: Bu programın amacı Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde ortak çalışma kültürü ve işbirliklerinin geliştirilmesidir. Programın toplam bütçesi 10.000.000 TL’dir.
  • Çevre Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı: Bu programın amacı Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde çevresel kirliliğin azaltılması ve çevrenin korunması için gerekli altyapının inşa edilmesi veya iyileştirilmesi yoluyla bölgenin yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlanmasıdır. Programın toplam bütçesi 9.000.000 TL’dir.
  • Çevre Dostu Üretim Mali Destek Programı: Bu programın amacı, Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılması, verimli enerji ve kaynak tüketiminin arttırılması yoluyla çevre dostu üretime geçişin sağlanmasına katkı sağlanmasıdır. Programın toplam bütçesi 10.000.000 TL’dir.

KAYS üzerinden proje başvurusu yapmak için son tarih 14.02.2014’tür. Başvuruların Ajansa fiziki teslimi için son tarih 21.02.2014 saat 17:00 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu destek programları hakkında detaylı bilgileri içeren başvuru rehberleri ve ilgili dokümanlar için tıklayınız…