2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 15 Milyon TL bütçeli 2015 Yılı Mali Destek Programlarına yapılan başvuruların sonuçlarını açıkladı. BEBKA, 2015 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te toplam 61 projeyi destekleyecek.

 

BEBKA tarafından 16 Şubat 2015 tarihinde kamuoyuna duyurulan 2015 Yılı Mali Destek Programlarına Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinden Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programına 18, Kırsalda Ekonomik Kalkınma Kar Amacı Güden Mali Destek Programına 34, Kırsalda Ekonomik Kalkınma Kar Amacı Gütmeyen Mali Destek Programına 69 olmak üzere toplam 121 proje başvurusu yapıldı. 

 

“Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ”ne göre gerçekleştirilen değerlendirmelerin ardından desteklenmeye hak kazanan projeler BEBKA Yönetim Kurulu’nun 30 Temmuz 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandı.

 

Buna göre, 121 proje başvurusundan; 16’sı Kırsalda Ekonomik Kalkınma Kar Amacı Güden Mali Destek Programında, 36’sı Kırsalda Ekonomik Kalkınma Kar Amacı Gütmeyen Mali Destek Programında ve 9’u da Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programında olmak üzere toplam 61 proje mali desteklerden faydalanma hakkı kazandı. 2015 yılı mali destek programlarına Bursa’dan yapılan 48 başvurudan 23’ü, Eskişehir’den yapılan 44 başvurudan 18’i ve Bilecik’ten yapılan 28 başvurudan 20’si başarılı bulunarak destek alma hakkı elde etti.

 

Mali Destekler Sağlık Turizmi ve Kırsal Kalkınmaya Önemli Katkı sağlayacak

Sağlık Turizminin Geliştirilmesi mali destek programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin hayat geçmesi ile sağlık turizmi alanında faaliyet göstermek isteyen işletmelerin kurumsal kapasitelerinin artırılması, yabancı hasta hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi ve yurt dışından hasta getirilmesi yönünde tanıtım faaliyetleri düzenlenmesine imkân sağlanacak.

 

Kırsalda Ekonomik Kalkınma mali destek programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin desteklenmesi ile de, kırsalda üretilen ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımların yapılması, tarımsal faaliyetlerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, bölgede üretilen sütün soğuk zincir dahilinde toplanması, yöresel ürünlerin tanıtımına ve satışına yönelik imkanların arttırılması, kırsalda yürütülecek turizm faaliyetlerine katkı sağlayacak konaklama, yeme-içme ve doğa sporları imkanlarının geliştirilmesi mümkün olacak.

 

5 yılda 135 milyon TL’lik yatırım bölgeye kazandırıldı 

2015 Yılı Mali Destek Programları kapsamında desteklenecek 61 projeye sağlanacak 15 milyon TL’lik hibe desteğine ek olarak proje sahiplerinin yapacağı 6,9 milyon TL’lik eş finansman katkısı ile yaklaşık 22 milyon TL’lik kaynak bölgenin gelişmesi için harcanacak ve ekonomiye kazandırılacak.

 

BEBKA Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından 2010 yılından bugüne kadar yürütülen mali destek programların 113 milyon TL’lik bütçe ayrıldığı, destek programlarına 1068 başvuru yapıldığı ve toplam 284 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandığı belirtilirken, 2010 yılından bugüne kadar yürütülen projeler ile proje sahiplerinin eş finansman katkıları ile birlikte yaklaşık 135 milyon TL’lik yatırımın bölgeye kazandırıldığı ifade edildi.

 

Başarılı proje listesi için tıklayınız