2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇIKLANDI

2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇIKLANDI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı  (BEBKA) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır. Bu çağrı kapsamında “Kırsalda Ekonomik Kalkınma (Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik)”, “Kırsalda Ekonomik Kalkınma (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)”, “Sağlık Turizminin Geliştirilmesi” Mali Destek Programları hazırlanmıştır.

 

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı’nda bölgenin kalkınması için belirlenen gelişme eksenleri doğrultusunda hazırlanan üç mali destek programına ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

  • “Kırsalda Ekonomik Kalkınma (Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik) Mali Destek Programı: Bu programın amacı Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde kırsal alanlarda tarım ve sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve tarım dışı faaliyetler ile ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı sağlanmasıdır. Programın toplam bütçesi 9.000.000 TL’dir.

 

  • “Kırsalda Ekonomik Kalkınma (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik) Mali Destek Programı: Bu programın amacı Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde kırsal alanlarda tarım ve sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve tarım dışı faaliyetler ile ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı sağlanmasıdır. Programın toplam bütçesi 3.000.000 TL’dir.

 

  • Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı: Bu programın amacı Bölgede var olan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılarak, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile sağlık turizminin geliştirilmesidir. Programın toplam bütçesi 3.000.000 TL’dir.

 

KAYS üzerinden proje başvurusu yapmak için son tarih 08/05/2015 saat 17:00’dir. Başvuruların Ajansa fiziki teslimi için son tarih 15/05/2015 saat 17:00 olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu destek programları hakkında detaylı bilgileri içeren başvuru rehberleri ve ilgili dokümanlar için tıklayınız…